Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020),
καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 27 η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή,
στις 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έκδοση απόφασης μετά το υπ’ αρ. 99794/3031/23.08.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης: “Προσαρμογή Παιδικού
Σταθμού Σίφνου «ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ» στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης”
2. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση από το Δήμο επετειακού τετραδίου για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ