ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15 η
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                              ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                       23.07.2021
ΘΕΜΑ                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ.
ΑΠΟΦ

1o
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Απολλωνίας για την επέκταση
του κοιμητηρίου (εξ αναβολής)
Εγκρίνεται ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης για την αγορά ακινήτου στη θέση “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” Απολλωνίας για την
επέκταση του κοιμητηρίου.

105

2ο Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα Σίφνου. 106
3o
Διαμόρφωση συμφώνου συνεργασίας του Δήμου με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του «ΗΡΩΟΥ»
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το προτεινόμενο από το Δήμο σύμφωνο συνεργασίας με το Σύνδεσμο Σιφνίων για το θέμα του
«ΗΡΩΟΥ»

107

4o
Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού και ορισμού υπεύθυνου του λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος για το έργο
«ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ»
Εγκρίνεται ομόφωνα το άνοιγμα του λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος για το έργο «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ».
Ορίζεται υπεύθυνος του λογαριασμού ο υπάλληλος του Δήμου κ.Αγιουτάντης Χρήστος.

108

5o
Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην πρόταση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων για τη διοργάνωση αγώνα σφαιροβολίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στην πρόταση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων για τη διοργάνωση αγώνα
σφαιροβολίας

109
6o Λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εξετάσεις
γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας από ιδιωτικό φορέα
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση του σχολικού χώρου του Γυμνασίου Σίφνου τις ημέρες 12/06 και 13/06/2021, προκειμένου να
110

πραγματοποιηθούν εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας από Ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :
1.Να καθαρίσει και να τακτοποιήσει τους χρησιμοποιηθέντες χώρους
2.Να καταβάλει στη Σχολική Επιτροπή αποζημίωση 150 ευρώ ανά ημέρα.
7o
Λήψη απόφασης σχετικά με την σήμανση του κυκλικού κόμβου στη θέση «Πλακωτό»
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει αίτηση στο Τμήμα Τεχνικών Έργων Μήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη σήμανση του κυκλικού κόμβου στη θέση «Πλακωτό» .

111

8o
Χορήγηση προσωρινής άδειας διέλευσης αυτοκίνητου για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στην παραλία Τσόπου έως τις 9:30 το πρωί και
μετά τις 21:00 το βράδυ
Το θέμα αποσύρεται από τη συζήτηση (λόγω εξεύρεσης λύσης).

112

9o
Εξέταση αιτημάτων πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 79/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις
γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνονται τα αιτήματα πολιτών για άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, μετά την υπ’ αρ. 79/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, τη σχετική απόφαση με αρ. πρωτ. Δήμου 486/19.02.2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και τις γνωμοδοτήσεις
του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

113

10o
Σχετικά με την αίτηση του κ.Κόμη Εμμανουήλ του Βασιλείου για την τοποθέτηση τριών νέων φωτιστικών σωμάτων σε
υπάρχουσες κολώνες στην περιοχή «Βλάχα» Φάρου, μετά και την υπ΄αρ. 30/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ.Κόμη Εμμανουήλ του Βασιλείου για την τοποθέτηση τριών νέων φωτιστικών σωμάτων σε
υπάρχουσες κολώνες στην περιοχή «Βλάχα» Φάρου. Τα έξοδα της τοποθέτησης των φωτιστικών βαρύνουν τον αιτούντα.

114

11o
Σχετικά με την αίτηση της κας Λυν Καλογήρου για το πρόβλημα του παρκαρίσματος των νταλικών ανάμεσα στο ξενοδοχείο
«Μπουλής» και τον Παιδικό Σταθμό στις Καμάρες, μετά και την υπ΄αρ. 33/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα να γίνει η διαδικασία τοποθέτησης σήμανσης για την απαγόρευση στάθμευσης ανάμεσα στο ξενοδοχείο
«Μπουλής» και τον Παιδικό Σταθμό στις Καμάρες.

115

12o
Σχετικά με την αίτηση του κ. Φύσσα Ιωάννη για τοποθέτηση καθρέπτη ρύθμισης κυκλοφορίας στην περιοχή Άγιοι Ανάργυροι,
μετά και την υπ΄αρ. 32/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Φύσσα Ιωάννη για τοποθέτηση καθρέπτη ρύθμισης κυκλοφορίας στην περιοχή Άγιοι
Ανάργυροι, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 32/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας.

116
13o Σχετικά με την αίτηση του κ.Ατσόνιου Γεώργιου του Ιωάννη για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης νέου πρατηρίου 117

καυσίμων στην περιοχή «Κουρτσούδι» Απολλωνίας, μετά και την υπ΄αρ. 38/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αίτηση του κ.Ατσόνιου Γεώργιου του Ιωάννη για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης νέου
πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή «Κουρτσούδι» Απολλωνίας.

14o
Σχετικά με την αίτηση του κ. Γεωργούλη Φρατζέσκου του Ιωάννη για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σε υπάρχουσα κολώνα της
ΔΕΗ, στην περιοχή Φυργάνι Σίφνου, μετά και την υπ΄αρ. 22/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Γεωργούλη Φρατζέσκου του Ιωάννη για τοποθέτηση νέου φωτιστικού σε υπάρχουσα κολώνα
της ΔΕΗ, στην περιοχή Φυργάνι Σίφνου, σύμφωνα και με την υπ΄αρ. 22/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας. Τα έξοδα της τοποθέτησης του φωτιστικού βαρύνουν τον αιτούντα.

118

15o
Σχετικά με την αίτηση του κ. Προκόπη Ιωάννη, για υπογειοποίηση καλωδίων ρεύματος στη θέση Πλακιά Σίφνου, μετά και τη
γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του κ. Προκόπη Ιωάννη, για υπογειοποίηση καλωδίων ρεύματος στη θέση Πλακιά Σίφνου, σύμφωνα
και με την υπ’ αρ. 39/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας. Τα έξοδα του έργου θα βαρύνουν τον
αιτούντα καθώς και οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.

119

16o
Σχετικά με την αίτηση της κ. Μαρίας Βενιού για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδας για το κατάστημά της πρατηρίου
άρτου στις Καμάρες Σίφνου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση της κας Μαρίας Βενιού για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδας για το κατάστημά της
πρατήριο άρτου στις Καμάρες Σίφνου, σύμφωνα και την υπ’ αρ. 40/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας.

120

17o
Σχετικά με την αίτηση κατοίκου Κάστρου για παραχώρηση θέσης προνομιακού παρκινγκ του υπερήλικα πατέρα της στο Κάστρο
Σίφνου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αίτηση κατοίκου Κάστρου για παραχώρηση θέσης προνομιακού παρκινγκ, με την προϋπόθεση ότι
θα προσκομισθεί το έγγραφο με το ποσοστό αναπηρίας.

121

18o
Σχετικά με το αίτημα του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών η «ΜΕΡΟΠΗ» για τοποθέτηση σημάτων ορίου ταχύτητας στο δρόμο
προς Αγία Μαρίνα στις Καμάρες Σίφνου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα του Οικολογικού Συλλόγου Καμαρών η «ΜΕΡΟΠΗ» για τοποθέτηση σημάτων ορίου ταχύτητας στο
δρόμο προς Αγία Μαρίνα στις Καμάρες Σίφνου, σύμφωνα και την υπ΄αρ. 46/2021 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας.

122

19o Σχετικά με την αίτηση της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ Συν.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου στην
Πλατεία «Ραμπαγά» στην Απολλωνία, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας

123

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το αίτημα της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ Συν.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας χρήσης
κοινόχρηστου χώρου 1τ.μ., στην πλατεία «Ραμπαγά » στην Απολλωνία, προκειμένου να εκτεθεί προσωρινά η μακέτα του υβριδικού
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας .
20o
Σχετικά με την αίτηση του κ. Αλιφραγκή Στυλιανού για αφαίρεση δημοτικού φωτισμού στην ιδιοκτησία του στο Μύλο του
Φάρου, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Αποφασίζεται ομόφωνα το θέμα να επιστραφεί στην κοινότητα Απολλωνίας και να ζητηθούν διευκρινήσεις από τον αιτούντα.

124

21o
Σχετικά με την εισήγηση της Προέδρου της Κοινότητας κας Αικατερίνης Θεολόγου για τοποθέτηση δεύτερης ταΐστρας στην
Απολλωνία και έκδοση απόφασης σχετικά με το δημοσίευμα της Προέδρου του Φιλοζωικού Σωματείου Σίφνου κας Ζωής
Μπακέλα, μετά και τη γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση δεύτερης ταΐστρας στην Απολλωνία στο γεφύρι κάτω από το «ΤΟΠΙ» στη μέση που
διασταυρώνονται τα δύο γεφύρια. Αποφασίζεται ομόφωνα η έκδοση επιστολής διαμαρτυρίας προς το Φιλοζωικό Σωματείο Σίφνου,
μετά από το δημοσίευμα της Προέδρου του κας Ζωής Μπακέλα.

125

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου
Χρυσίνης Νικόλαος

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ