ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Σίφνος 22 Ιουνίου 2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. -532 –

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 9 ο – 26 Ιουνίου 2021)

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
3. κα Λεμπέση Ειρήνη
4. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
5. κα Θεολόγου Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα
6. κ. Βεντούρη Κωνσταντίνο
7. κ. Σάρδη Παναγιώτη
8. κ. Βεντούρη Ιωάννη

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄
55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.:
9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), σας προσκαλώ σε τακτική, μέ τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση,
στις 26 Ιουνίου 2021, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00πμ, για την έκδοση απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση χώρου 70τμ μπροστά από το
κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών
(Αρ.Πρωτ.: 216/29-03-2021) (εξ αναβολής)
2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση του ATROMITOS RACE 2021 Κολυμβητικός
και δρομικός αγώνας στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την 468/07-05-2021 αίτηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Φάρου για απογόρευση διέλευσης στο μόλο και στην παραλία Φάρου.
4. Αίτηση του κ. Μουστάκα Ξενοφώντος για παραχώρηση χώρου 8,68τμ στην Ψάθη
Κιμώλου, μπροστά από το κατάστημά του για σκίαση των ψυγείων της επιχείρησής του
(Αρ.Πρωτ.: 351/11-05-2021)
5. Αίτηση του κ. Χριστάκη Παναγιώτη για παραχώρηση χώρου 28τμ στην Ψάθη Κιμώλου
(Αρ.Πρωτ.: 359/11-05-2021)
6. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 277,35τμ στις Καμάρες
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών και την οριοθέτηση
του χώρου της με πασσάλους και σχοινί (Αρ.Πρωτ.: 361/12-05-2021)

7. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση χώρου 127,05τμ στις Καμάρες
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών και την οριοθέτηση
του χώρου της με πασσάλους και σχοινί (Αρ.Πρωτ.: 362/12-05-2021)
8. Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε) για
παραχώρηση χώρου 197,70τμ στην Ψάθη Κιμώλου, για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 366/18-05-2021)
9. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για
παραχώρηση χώρου 44,80τμ μπροστά από το κατάστημά του στον Πλατύ Γιαλό για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 368/18-05-2021)
10. Αίτηση της κας Παπαδοπούλου Αθηνάς για παραχώρηση χώρου 2,22τμ στις Καμάρες
για έκθεση εμπορεύματος του καταστήματός της (Αρ.Πρωτ.: 369/18-05-2021)
11. Αίτηση της κας Κορακή Μαρίας για παραχώρηση χώρου 30τμ μπροστά από το
κατάστημά της στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση ξαπλωστρών (Αρ.Πρωτ.: 371/18-05-
2021)
12. Αίτηση του κ. Ατσόνιου Άγγελου για παραχώρηση χώρου 124τμ (τα 25τμ είναι ξύλινο
deck) στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών καθώς και την
τοποθέτηση γλαστρών στην πεζούλα έναντι του καταστήματό του (Αρ.Πρωτ.: 372/18-
05-2021)
13. Αίτηση του κου Σανάκη Αντωνίου για παραχώρηση χώρου 41,70τμ στις Καμάρες για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 394/20-05-2021)
14. Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση χώρου 340τμ στην περιοχή Λαζάρου
στον Πλατύ Γιαλό για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών
(Αρ.Πρωτ.: 395/20-05-2021)
15. Αίτηση του κ. Ορφανού Πέτρου για παραχώρηση χώρου 3τμ στην Ψάθη Κιμώλου,
πλησίον του παλιού τηλεφωνικού θαλάμο ΟΤΕ, για τοποθέτηση ομπρέλας,
διαφημιστικών σημαιών και ερμαρίου (Αρ.Πρωτ.: 400/24-05-2021)
16. Αίτηση της κας Χρύσου Μαργαρίτας για παραχώρηση χώρου 1τμ στις Καμάρες για
τοποθέτηση αυτόματου πωλητή νερού, πορτοκαλάδων και χυμών (Αρ.Πρωτ.: 416/26-
05-2021)
17. Αίτηση της κας Διαμαντή Καλλιόπης για παραχώρηση χώρου 59τμ στο Φάρο για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 443/01-06-2021)
18. Αίτηση του κου Ποδότα Συμεών για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Καμάρες Σίφνου
(Αρ.Πρωτ.: 450/03-06-2021)
19. Αίτηση του κου Καλόγηρου Σπυρίδωνος για παραχώρηση χώρου 81,14τμ στις Καμάρες
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Αρ.Πρωτ.: 459/03-06-2021)
20. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Μαρίας (Μ.ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου
192,42τμ στις Καμάρες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και
ομπρελών για την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησής της (Αρ.Πρωτ.: 475/08-
06-2021)
21. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε) για
παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 487/11-06-2021)
22. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – MIANO
ANDREA O.E) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.: 488/11-06-2021)
23. Αίτηση του κ. Miano Andrea για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.:
489/11-06-2021)
24. Αίτηση της κας Pilla Loreta για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.Πρωτ.:
490/11-06-2021)
25. Αίτηση του κ. Βαβουλη Ιωάννη για την παραχώρηση χώρου 15τμ μπροστά από το
κατάστημά του στην Ψάθη Κιμώλου, για την τοποθέτηση ομπρέλας, τραπεζιού και
τεσσάρων καρεκλών. (Αρ.Πρωτ.: 492/11-06-2021)
26. Αίτηση του κ. Γκούμα Νικηφόρου για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες. (Αρ.Πρωτ.:
493/11-06-2021)
27. Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες (Αρ.Πρωτ.:
494/11-06-2021)

28. Αίτηση του κ. Πολενάκη Θεόδωρου για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες (Αρ.Πρωτ.:
495/11-06-2021)
29. Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση
χώρου στο Φάρο Σίφνου (Αρ.Πρωτ.: 496/11-06-2021)
30. Αίτηση του κ. Σάρδη Λεονάρδου για παραχώρηση χώρου 85τμ στην Ψάθη Κιμώλου για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. (Αρ.Πρωτ.: 521/18-06-2021)
31. Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό (Αρ.πρωτ.:
531/22-06-2021)
32. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας κατ' εξαίρεσης χρήσης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα
Καμαρών δικύκλου για delivery (Αρ.Πρωτ.: 281/16-04-2021)
33. Αίτηση του κ. Συρίγου Ελευθέριου κατ' εξαίρεσης χρήσης εντός εξομοιούμενης ζώνης
Φάρου οχήματος για εξυπηρέτηση ασθενή (Αρ.Πρωτ.: 386/19-05-2021)
34. Αίτηση κας Καλογήρου Μόσχας κατ' εξαίρεσης χρήσης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα
Καμαρών οχήματος για εξυπηρέτηση καταστήματος (Αρ.Πρωτ.: 522/2021)
35. Αίτηση του κ. Ποδότα Γεώργιου για άδεια στάθμευσης δικύκλου εντός χερσαίας ζώνης
λιμένα Καμαρών (Αρ.Πρωτ.: 524/2021)

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ