ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 17.06.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: -3743-
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος
Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής
Τηλέφωνο: 2284033077 – 6980975820
e-mail: mayor@sifnos.gr
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (17η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη, στις 09:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 228/23-12-2020 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Αγγελικής Παπαευαγγέλου του Θωμά, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του τοκοχρεολυτικού δανείου που έχει χορηγηθεί στο Δήμο Σίφνου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης για θαλασσινό νερό με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 1.000κ.κ./ημέρα»
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, β) τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, γ) την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, δ) την έγκριση της εισφοράς για τη συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ και ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, καταχώριση στο ΓΕΜΗ, έκδοση Α.Φ.Μ. κ.λπ.)

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ