ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος,

23.06.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθ. πρωτ.: -3827-
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος
Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής
Τηλέφωνο: 2284033077 – 6980975820
e-mail: mayor@sifnos.gr
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (18 η , κατεπείγουσα) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020),
καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 23 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη,
στις 14:30, για την έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σίφνου σε πρόσκληση της ΜΟΔ ΑΕ, στο πλαίσιο της πιλοτικής
εφαρμογής: “Ωρίμανση έργων φορέων με αδυναμίες”

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ