ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Απολλωνία Σίφνος
Ταχ. Κώδ. : 84003
Τηλέφωνο: 2284 360329
Εmail: limeniko@sifnos.gr

Σίφνος, 30 Ιουνίου 2021

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Σας ενημερώνουμε ότι στο N. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/τ.Α’/26-06-2021) και ειδικότερα στο άρθρο 74 αυτού,
δημοσιεύτηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην επέκταση του παραχωρούμενου χώρου για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λόγω COVID 19.
Στο ως άνω πλαίσιο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση είτε α) για επέκταση του χώρου,
ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη
συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και
ομπρελών σκίασης, είτε β) για μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης
μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4811/2021.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: limeniko@sifnos.gr έως και τις
15/07/2021. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται για επέκταση χώρου, η αίτησή τους πρέπει
να συνοδεύεται από σχετικό τοπογραφικό ή σκαρίφημα, στο οποίο θα απεικονίζεται ο επιπλέον χώρος.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο μας, στα τηλέφωνα 2284033707
και 2284360329.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ