ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σίφνος, 17.5.2021  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               Αριθ. πρωτ.: -2945-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος

Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη

Δήμαρχος
Τηλέφωνο: 2284033077/6980975820

e-mail: mayor@sifnos.gr  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση (14η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 

 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

 

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο 
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος  
  3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος  
  4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος 
  5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος  
  6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

 

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 21η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή, στις 11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έκδοση  απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ.: 19576/19.10.2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο: «Smart Cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του  πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση»: α) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, β) Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και του πρακτικού της Επιτροπής διερεύνησης τιμών γ) Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης  
  • Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σίφνου με το ποσό των 93.000,00€ για λειτουργία των αφαλατώσεων θαλασσινού και υφάλμυρου νερού της νήσου Σίφνου, μετά το υπ’ αρ. πρωτ. 2410/27.4.2021 έγγραφο του Δήμου Σίφνου και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4122.77-40/851/17.5.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής    

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ