Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (10η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 23η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, στις 14:30, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2021
Σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Σίφνου και Κοινοτήτων Απολλωνίας & Αρτεμώνα – Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
Έγκριση απολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021, ύστερα από την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ