ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ & ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ

ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
Σίφνος, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ἀγαπητοί Συμπατριῶτες ,
Στό πλαίσιο τῆς ἐνημερώσεώς σας σχετικά μέ τά τεκταινόμενα στόν Δῆμο Σίφνου σᾶς ἐνημερώνομε γιά τά ἑξῆς, χρησιμοποιώντας ὡς τίτλο τῆς σημερινῆς μας παρεμβάσεως τό τραγούδι τοῦ Κοινούση τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, οἱ στίχοι τοῦ ὁποίου ταιριάζουν άπόλυτα μέ τήν τακτική τῆς Δημάρχου :
Σήμερα Δευτέρα , 22 Φεβρουαρίου ἀπεστείλαμε ἐγγράφως τήν παρακάτω αἲτηση στήν Δήμαρχο Σίφνου μέ ἀριθμό πρωτοκόλλου 877/22-02-2021 ἀφοῦ μέ διάφορα προσχήματα καί ἐπί μακρόν ἀρνεῖται νά μᾶς παραδώση τά προφορικῶς αἰτηθέντα ἒγγραφα :
« Κυρία Δήμαρχε,
Ἒχω ζητήσει τόσο ἀπό ἐσᾶς ὃσο καί ἀπό τόν Τεχνικό Σύμβουλο τοῦ Δήμου κ. Σ. Ἀτσόνιο α) τήν πλήρη ἀπόφαση τῆς Περιφερείας Νοτίου Αἰγαίου σχετικῶς μέ τήν ἒγκριση κατασκευῆς καί διαπλάτυνσης τῆς ὁδοῦ ἀπό Κεντρική ὁδό Ἀπολλωνίας – Καμαρῶν μέχρι τό γεωτεμἀχιο στό ὁποῖο φέρεται ὃτι θά κατασκευασθῆ τό Ἐργοστάσιο Ἐπεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) καί β) τήν ἐγκεκεριμένη μελέτη τῆς ΝΑΜΑ & Συνεργάτες σχετικῶς μέ τό Ἐργοστάσιο Ἐπεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) .
Παρακαλεῖσθε ὃπως μοῦ παραδώσετε ἂμεσα τά ἀνωτέρω σχετικά στό πλαίσιο τῆς ὑποχρέωσεώς σας νά ἐνημερώνετε λεπτομερῶς τούς δημοτικούς καί κοινοτικούς συμβούλους τοῦ Δήμου Σίφνου καί νά σταματήσετε νά ὑπεκφεύγετε καλύπτοντας λᾶθος χειρισμούς καί ἀποφάσεις τῶν προκατόχων σας.

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας
ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ »


Ὃπως ἀντιλαμβάνεσθε ἡ τεχνητή ἂρνηση παραδόσεως τῶν αἰτηθέντων ἐγγράφων σέ συνδυασμό μέ τήν μή ἐγγραφή στήν ἡμερησία διάταξη τόσο τοῦ ἐπικειμένου Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ἀπολλωνίας (23-02-2021) ὃσο και τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου (26-02-2021) τοῦ θέματος περί «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» τό ὁποῖο ἒχει θέσει ἐγκαίρως ἡ παράταξή μας (ἀπό τις 17-02-2021) κατόπιν αἰτήματος και παροτρύνσεως πλήθους συμπολιτῶν μας οἱ ὁποῖοι θίγονται ἀπό τίς «πρωτοβουλίες» τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς, μᾶς ὡθεῖ νά πιστεύωμε ὃτι ἡ νῦν Δημοτική Ἀρχή βαδίζοντας στά χνάρια τῶν προηγουμένων δημοτικῶν ἀρχῶν καί δημάρχων, δέν ἐπιθυμεῖ νά ἐπιλύση κανένα σοβαρό ζήτημα γιά τό μέλλον τῆς Σίφνου καί ἀφήνεται ἒρμαιο στίς ὃποιες ἀποφάσεις τίς ὑπαγορεύει ἡ Περιφερειακή Ἀρχή Νοτίου Αἰγαίου (π.χ. ἐπιβλέπων μηχανικός τοῦ ἒργου ἀποχετεύσεως τῶν οἰκισμῶν ἀπό τήν Ρόδο{ἐποπτεία μέσω Google}, διαμόρφωση τοῦ Λιμένος Καμαρῶν ἀπό τήν Σῦρο, χωροθέτηση ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας λυμάτων στήν μέση τοῦ πουθενά και οὓτω καθεξῆς).
Ἐπειδή δέν μᾶς ἀρέσει οὒτε νά βυζαίνωμε τό δάκτυλό μας οὒτε νά κοιμώμαστε ὂρθιοι πολύ δέ περισσότερο οὒτε νά ὑποτιμοῦν τήν νοημοσύνη μας, προσκαλοῦμε καί προκαλοῦμε τήν Δημοτική Ἀρχή νά ζητήση ΑΜΕΣΑ τήν ἀλλαγή χωροθετήσεως τοῦ Ἐργοστασίου Ἐπεξεργασίας Λυμάτων ἀπό τήν θέση «Κάψαλος» στήν θέση «Τσιγκούρα» ὃπου εὑρίσκεται τό παλαιό νταμάρι καί εἶναι ἰδιόκτητος χῶρος τοῦ Δήμου (ἂρα δεν χρειάζονται ἀπαλλοτριώσεις, εὑρίσκεται πλησίον τῆς Ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ Ἀπολλωνίας-Καμαρῶν, ἐλαχιστοποιεῖ τήν χρήση τεραστίων ἀντλιοστασίων καί τήν τεραστία κατανάλωση ρεύματος ὃπως προβλέπει ἡ προτεινομένη λύση τῆς Περιφερείας, πέραν τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς πού θά ἐπιφέρη).

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος

 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ