Διάταξη προβλέπει ότι οι εκλογές θα γίνονται ημέρα Σάββατο αντί για εργάσιμη ημέρα και ώρα για να μην διακόπτεται η εκπαιδευτική λειτουργία και να μην αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, ενώ δίνεται η δυνατότητα και για ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η διάταξη για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή με τίτλο “Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.Προβλέπει ότι οι εκλογές θα γίνονται ημέρα Σάββατο αντί για εργάσιμη ημέρα και ώρα για να μην διακόπτεται η εκπαιδευτική λειτουργία και να μην αναστέλλεται η λετιουργία των σχολείων, ενώ δίνεται η δυνατότητα και για ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ειδικότερα το άρθρο του Νομοσχεδίου έχει ως εξής :

 

Άρθρο 13
Τρόποι εκλογής των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής

1.Το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 {A’ 1) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετέχουν στα: α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και στ} Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστικήψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνάς Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.».
2.Το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού καιτου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μπορούν να ψηφίζουν με αλληλογραφία.».
3.Οι εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δύναται να διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με αυτοπρόσωπη εμφάνιση των εκλογέων ενώπιον εφορευτικών επιτροπών ή με αλληλογραφία.
4.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών μελών των εν λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των συμμετεχόντων σας διαδικασίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των ευ λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.
5.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος καιτρόπος διεξαγωγής τους.

 

Δείτε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

www.e-nomothesia.gr

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ