Προς

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Σύρου & Σίφνου

κ.κ. Δωρόθεον

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Σίφνος, 02 Ἰουλίου 2020

                Σεβασμιώτατε,

    Μέ ἀφορμήν τό συνημμένο πρόγραμμα ἱερῶν ἀκολουθιῶν & τήν συνημμένη Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βρύσεως , ἒχομε να τονίσωμε τά κάτωθι :

1.       Σχετικά μέ τό Μνημεῖο τῆς Χρυσοπηγῆς συμβαίνουν προτόγνωρα πράγματα.

2.       Ὃπως γνωρίζετε ὁ Ἡγούμενος καί οἱ σύν αὐτῶ ἀδελφοί καί λαϊκοί ἒχουν ἀποδωθῆ σ’ ἓναν ἀγώνα «ὑπερθρησκευτικότητος» μέ σκοπό τήν «ἐκμετάλλευση» τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος . Γιά τήν εὐόδωση τῶν σκοπῶν τους δέν ὀρρωδοῦν πρό οὐδενός. Θά ἒπρεπε ἐσεῖς ὃμως ὡς Μητροπολίτης καί φυσικός τους Προϊστάμενος,   νά γνωρίζετε τά ἑξῆς :

2.1.Τό ἒθιμο ὃπως σᾶς ἐξηγήσαμε σαφέστατα σέ προηγούμενη πρόσφατη ἐπιστολή μας πρέπει νά παραμείνη ἀναλλοίωτο γιά ἐθιμικούς ἀλλά καί για πρακτικούς λόγους. Οἱ προγενέστεροι ἡμῶν δέν ἦσαν ἀφελεῖς . Ἦσαν σαφῶς σοφότεροι ἡμῶν λόγω τῶν δυσκόλων καταστάσεων πού ἀντιμετώπισαν(πολέμους, πενία, ἀσθένειες ἂνευ ἐπαρκοῦς ἰατρικῆς συνδρομῆς, κλπ) καί γι’ αὐτό εἶχαν ἐφεύρει τό ἒθιμο τοῦ «Πανηγυρίζοντος» τό ὁποῖο τό συνεχίζομε ἀναλλοίωτο ἒως σήμερον. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο διατηροῦνται «ζωντανές» οἱ Ἐκκλησίες μας καί συντηρεῖται ἡ «κοινωνικότητά»μας, στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιά τήν εὐταξία τῆς μικρῆς μας Κοινότητος. Ἒτσι καί τό ἒθιμο τῆς Πολιούχου Χρυσοπηγῆς. Ὁ «Πανηγυρίζων» κατόπιν μακρᾶς διαδικασίας ἀναλαμβάνει νά μεταφέρη τήν «Εὐλογία»τῆς μίας καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος στήν Ἐνορία του , δηλαδή στούς οἰκείους του συμπατριῶτες γιά ἓνα ἒτος καί κατόπιν ὁ ἑπόμενος καί οὓτω καθ’ἑξῆς. Ποῦ ἀνεκάλυψαν οἱ ὂψιμοι «εὐσεβιστές» τά «καινά δαιμόνια» πού ἐπιθυμοῦν νά εἰσάγουν καί νά διχάσουν τό εὐσεβές ποίμνιο ; Ὃσοι ἀσχολοῦνται μέ τά κοινά γνωρίζουν πολύ καλά ὃτι ὃταν χαθοῦν ἢ ἀλλοιωθοῦν οἱ «σταθερές» ἑνός συστήματος, τό σύστημα καταρρέει… Αὐτό ἐπιθυμοῦν ;;; καί γιατί ;;; γιά τά ἐφήμερα ;;;

2.2. Ὃπως γνωρίζετε ἐπίσης κατ’ αὐτήν τήν χρονική περίοδο συντελεῖται στό «Μνημεῖο» μία μοναδικῆς σημασίας συντήρηση του στήν ὁποία ἀποκαλύπτεται ἓνα μοναδικῆς σπουδαιότητος Μνημεῖο, ἲσως μοναδικό παγκοσμίως ἀπ’ ὃτι ἀποκαλύπτουν οἱ ἁρμόδιοι συντηρητές τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων. Αὐτό ἀναφέρεται στό «Τέμπλο» πού ἀποκαλύπτεται καί τό ὁποῖο συνδυάζει τήν μοναδικότητα τοῦ συνδυασμοῦ τεσσάρων διαφορετικῶν ὑλικῶν κατασκευῆς (χῶμα, πέτρα, πηλός, ξῦλο) ἀνόμοιων και ἀσύνδετων μεταξύ τους τά ὁποῖα ἀναμεμειγμένα μέ τόν χρωστήρα τοῦ Ἀγιογράφου(ων) τῆς ἐποχῆς ἀποδίδουν μία πανδαισία χρωμάτων . Ἡ ἒλευσις τῆς Ὑπηρεσίας καί τῶν ἁρμοδίων συντηρητῶν δέν ἐπετεύχθη τυχαία.  Εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνός μεγάλου ἀγῶνος καί προσπαθειῶν τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων ὁ ὁποῖος ἀπό τό 2014 προσπαθεῖ σέ συνεννόηση μέ τόν πολύ δραστήριο Διευθυντή τῆς Ἐφορείας κ. Δ. Ἀθανασούλη καί τούς Τμηματάρχες κ.κ. Μ. Σιγάλα, Γ. Παπαδοπούλου καί Ἰ. Σταϊκόπουλο ἀλλά καί τούς ἐντεταλμένους Ἀρχαιολόγους κ.κ. Γ. Γαβαλᾶ καί Αἰκ. Καλαντζοπούλου νά ἐντάξη τήν Σίφνο στόν ἑτήσιο Προγραμματισμό τῆς Ὑπηρεσίας ὡς τόπο ἰδιαιτέρου κάλλους καί ἰστορικῆς σημασίας,  νά ἀναδείξη τά ἀξοθαύμαστα Μνημεῖα καί νά περισώση τό δομημένο καί τό ἀδόμητο τοπίο τά ὁποῖα μέ τήν σειρά τους θά προσελκύσουν ὑψηλῆς στάθμης τουρισμό πέραν τῆς μικρῆς τουριστικῆς περιόδου. Μέ τήν προσπάθεια εἰσαγωγῆς λοιπόν τῶν νεωτερισμῶν ( μυστήρια, ἀκολουθίες, λιτανεῖες, μακαρισμοί κλπ) πῶς θά ἐπιτευχθῆ ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς συντηρήσεως καί ἀναδείξεως τοῦ Μνημείου; Εἶναι ὁρατός πλέον ὁ κίνδυνος, οἱ συντηρητές και ἡ  Ὑπηρεσία νά ἀνακρούσουν πρύμναν καί νά ἀποχωρήσουν. Καί ἐάν φύγουν, ἀμφιβάλλομε ἐάν θά ξαναγυρίσουν. Αύτήν την ἀπευκταία πιθανότητα δέν μποροῦμε νά τήν ἐγκαταλείψωμε στήν ἐλευθέρα βούληση τοῦ Ἡγουμένου καί τῆς συνοδείας του καί γι’ αὐτό ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων καί ὁ Δῆμος Σίφνου ὡς θεσμικοί φορεῖς τῆς Σίφνου μας θά λάβωμε κάθε πρέπον μέτρον. Ἐάν ἡ Μητρόπολις ἐπιθυμῆ νά συμπορευθῆ σίγουρα θά ἒχη θετικόν ἀντίκτυπον ἂλλως οἱ συνέπειες θά εἶναι ἀπρόβλεπτες.

Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ,

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων  »


1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Συγχαρητήρια στον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βρύσης π.Ιωννίκιο για την ενδεδειγμένη λύση που έδωσε, ώστε η ιερά εικόνα της Παναγίας της Χρυσοπηγής να παραμένει στον ιερό βράχο της Χρυσοπηγής κατά τους θερινούς μήνες που συρρέει κόσμος καθημερινά με τις ακολουθίες που πραγματοποιούνται και κατά τους χειμερινούς να πηγαίνει εκ περιτροπής σε όλες τις ενορίες της Σίφνου διαδοχικά.
    Έτσι όλοι οι Σιλφνιοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσευχηθούν και να τιμήσουν τη χάρη της, καθώς υπάρχουν ενορίες που χρόνια περιμένουν… Και πάλι συγχαρητήρια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ