ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΙΦΝΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021 (Α.Δ.Α.: ΡΔΒ5465ΖΩ5-3Β2), με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλουν αίτηση εγγραφής των τέκνων τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας.
Ειδικότερα, για τον Παιδικό Σταθμό Σίφνου «Το Μικρό Καράβι», αίτηση μπορεί να υποβληθεί για νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
Οι ωφελούμενες των οριστικών πινάκων κατάταξης θα λάβουν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. «αξία τοποθέτησης» (voucher), με βάση την οποία θα εγγράψουν τα τέκνα τους, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει το voucher.
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet), αποκλειστικά της αιτούσας. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από 17/07/2020, με καταληκτική ημερομηνία 05/08/2020 και ώρα 23:59.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ

https://www.eetaa.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ