Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο 

2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος  

3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος  

4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος 

5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος  

6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος   

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 29η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στις 15:30, σε τηλεδιάσκεψη, για την έκδοση  απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σίφνου για τα έτη 2020, 2021 & 2022:  

α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, β) Καθορισμός των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού, γ) Ορισμός των μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών

2. Έγκριση της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2020

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ