ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σίφνος, 09-04-2020
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Αριθ. πρωτ.: 1251
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(Αριθ. Απόφασης 16/2020)
ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου υπεύθυνου για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) και το υπαίθριο εμπόριο
Η Δήμαρχος Σίφνου,

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθ. 45 του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/2011),
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3210/2012),
  3. Την ανάγκη κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών,
  4. Την παρ. 1 περ. δ΄ του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010,
    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αναθέτουμε στον υπάλληλο Εμμανουήλ Φουτουλάκη του Νικολάου, κλάδου ΠΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Α΄, εκτός των κύριων καθηκόντων
της θέσης του, και την αρμοδιότητα στα θέματα των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) και του υπαίθριου εμπορίου.
Παράλληλα, ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με Εντολή Δημάρχου»
όλα τα διαβιβαστικά υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στα παραπάνω
αντικείμενα.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ