ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 10.4.2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: -1276-
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 840 03 Σίφνος
Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Ναδάλη
Δήμαρχος
Τηλέφωνο: 22840-33077
Fax: 22840-33076
e-mail: mayor@sifnos.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
  2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
  3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
  4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
  6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 14η Απριλίου 2020, ημέρα Μεγάλη Τρίτη, στις 12:00, σε τηλεδιάσκεψη, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 55905/2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών, μετά την υπ’ αρ. 31/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ