ΘΕΜΑ: Απαντητικό έγγραφο για ελικοδρόμιο Σίφνου.
ΣΧΕΤ.: Η από 21-7-2019 επιστολή σας.
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας αναφέρουμε τα εξής:
α) Στο Δημοτικό ελικοδρόμιο Σίφνου έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με την υπ ́ αρίθμ. Δ3/Α/48213/8243/27-10-2000 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τελευταία επιθεώρηση που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας προκειμένου να εξετασθεί η αρτιότητα και πληρότητα του ελικοδρομίου ήταν στις 7-4-2016, όπου το ελικοδρόμιο βρέθηκε σε πολύ καλή κατάσταση και δεν διαπιστώθηκαν σοβαρά ευρήματα που να επηρεάζουν την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Συγκεκριμένα, η πόρτα εισόδου του ελικοδρομίου βρέθηκε κλειστή και η περίφραξη σε καλή κατάσταση.
β) Επιπλέον, υπεύθυνος για τη λειτουργίας, την επιχειρησιακή κατάσταση, τη συντήρηση και το άνοιγμα του ελικοδρομίου σε περίπτωση αεροδιακομιδής ασθενούς ή άλλης μορφής πτήση, είναι ο Δήμος Σίφνου.
γ) Τέλος σας ενημερώνουμε ότι σκοπός της κατασκευής και χρήσης του ελικοδρομίου είναι κυρίως η αεροδιακομιδή ασθενών και η πραγματοποίηση κατά βάση πτήσεων έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά την χρήση του ελικοδρομίου από ιδιωτικά ελικόπτερα, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν άδειας του ιδιοκτήτη τους, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3 της σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Κατόπιν, ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου αφού έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την ενεργοποίηση του ελικοδρομίου.
δ)Όσον αφορά στην επιλογή των διαδρομών που ακολουθούνται από τα ελικόπτερα για την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο, είναι ευθύνη του κυβερνήτη, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τους εν ισχύ κανόνες εναερίου κυκλοφορίας, τους κανονισμούς πτητικής εκμετάλλευσης του πτητικού μέσου και τα διαλαμβανόμενα στις αεροναυτικές εκδόσεις της Ελλάδας. Ωστόσο, η καταγγελία σας διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Αερολιμένων στην αρμόδια Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω κανόνων από τους χειριστές ελικοπτέρων για περαιτέρω εξέταση του θέματος και ενδεχόμενες δικές τους, κατά αρμοδιότητα, ενέργειες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ