ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ KAIPOUTHEOS.GR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Σίφνος, 20-05-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως όπως ισχύει.
Την υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών της εκλογικής περιφέρειας Περιφερειακής Ενότητας Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

Α΄ Συνδυασμός:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΑΤΤΙΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Β΄ Συνδυασμός:
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΔΙΒΑΝΗ ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Γ΄ Συνδυασμός:
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΙΟΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ΄ Συνδυασμός:
ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΖΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ε΄ Συνδυασμός:
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΤΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ο αριθμός των εδρών της εκλογικής περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου ανέρχεται σε δύο (2). Στους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους μπορεί να τεθεί μέχρι ένας (1) σταυρός προτίμησης.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή. Θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα, στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με τις υπ’ αριθ. 7996/4682/05-05-2019 και 58474/4706/06-05-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
116Α
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ
α) Από: ΑΒΡΑΝΑ – ΑΙΜΙΛΙΑ
Έως: ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
117Α
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ
α) Από: ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Έως: ΛΕΓΑΝΤΗ – ΕΛΕΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
118Α
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ
Από: ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΥ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Έως: ΠΡΟΚΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
119Α
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΣΙΦΝΟΥ
Από: ΠΡΟΜΠΟΝΑ – ΜΑΡΙΑ
Έως: ΨΥΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
120Α
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
α) Από: ΑΓΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έως: ΖΟΥΛΙΑΣ – ΠΕΤΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΩΝΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
121Α
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
Από: ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Έως: ΜΠΟΥΓΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ “ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ”
122Α
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
Από: ΝΑΔΑΛΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Έως: ΨΩΜΑ – ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ “ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ”

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των συνοικισμών αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α 133/2018) και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α 43/2019).
Την υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίου δημάρχου και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και υποψηφίων συμβούλων κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων των δημοτικών και κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 του Δήμου Σίφνου.

Γνωστοποιούμε ότι

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Σίφνου:

Ι. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Α΄ Συνδυασμός:
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΝΑΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΚΑΡΑΒΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΠΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΠΙΘΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΡΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Β΄ Συνδυασμός:
ΣΙΦΝΟΣ εν δράσει

ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΜΕΛΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ – ΚΟΙΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΗ – ΠΡΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΦΑΝΗ ΣΕΒΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΣΚΑΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΙ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Α΄ Συνδυασμός:
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΒΑΛΕΝΤΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ – ΤΟΛΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΙΛΗ- ΣΙΦΑΝΤΟ) ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β΄ Συνδυασμός:
ΣΙΦΝΑΪΚΗ συμπαράταξη

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
ΒΑΣΑΛΟΥ – ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΙΦΡΙΚΑ – ΠΙΤΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΙΙ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Α΄ Συνδυασμός:
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΙΦΝΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΩΝΑ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΖΕΣΚΟΥ
ΚΑΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΣΙΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΦΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Β΄ Συνδυασμός:
ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΕΜΩΝΑ
ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΟΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ – ΧΑΣΤΑΤΖΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχονται σε δεκαεπτά (17). Στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους μπορούν να τεθούν μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης.

Οι έδρες του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας ανέρχονται σε πέντε (5). Στους υποψηφίους συμβούλους της Κοινότητας Απολλωνίας μπορούν να τεθούν μέχρι δύο (2) σταυροί προτίμησης.

Οι έδρες του συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα ανέρχονται σε σε πέντε (5). Στους υποψηφίους συμβούλους της Κοινότητας Αρτεμώνα μπορούν να τεθούν μέχρι δύο (2) σταυροί προτίμησης.

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή. Θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα, στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με τις υπ’ αριθ. 57996/4682/05-05-2019 και 58474/4706/06-05-2019 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
116Β
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
Από: ΑΒΡΑΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
Έως: ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
117Β
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
α) Από: ΖΕΙΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Έως: ΛΕΓΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
118Β
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
Από: ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Έως: ΠΡΟΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
119Β
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
Από: ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ
Έως: ΨΥΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
120Β
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
α) Από: ΑΓΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έως: ΖΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΩΝΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
121Β
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
Από: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Έως: ΜΠΟΥΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ “ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ”
122Β
ΣΙΦΝΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΑΡΤΕΜΩΝΑΣ
Από: ΝΑΔΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Έως: ΨΩΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ “ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ”

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου και των συνοικισμών αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ