Διαβάσαμε αυτή την είδηση στο   naxospress.gr   .Αυτομάτως το μαυλό όλων πάει στο λιμάνι της Σίφνου.

Δεν είναι η πρώτη φορά διαβάζουμε μία τέτοια είδηση. Οτι δέκα κάτοικοι της Πάρου (που δεν έχουν δηλώσει ως έδρα το νησί και χωρίς να βάλουν την υπογραφή τους όπως διαβάζουμε στην “Φωνή της Πάρου) κατέθεσαν προσφυγή με σκοπό να ακυρωθεί η απόφαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου του γειτονικού νησιού. Στη εκδοση της 14ης Δεκεμβρίου έχουμε αναλυτικά την αναφορά της προσφυγής αλλά και την αντίδραση όλων των τοπικών συνδυασμών και βέβαια του Δημάρχου κου Κωβαίου και του Επάρχου κου Μπιζά με δεδομένο ότι για το έργο (αναβάθμιση) υπάρχει και σχετική απόφαση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα, είναι προγραμματισμένη από το Δήμο Πάρου ανοιχτή συζήτηση με κατοίκους του νησιού ώστε να υπάρξει πλήρη ενημέρωση για την πορεία του έργου και το σκοπό της πραγματοποίησής του…

Ας διαβάζουμε τι αναφέρει η εβδομαδιαία εφημερίδα στο φύλλο της Παρασκευής:

Η προσφυγή

Το υπόμνημα των 10 απόντων κατοίκων της Πάρου προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (γενική διεύθυνση περιβαλλοντικής πολιτικής, διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης), στις 25/10/2018, έχει ως εξής: «Με μεγάλη έκπληξη και ανησυχία λάβαμε γνώση του με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63730/2011 με ημερομηνία 25/9/2018 έγγραφο σας το οποίο αφορά στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου.

Ως προκύπτει από το ως άνω έγγραφό σας, υποβλήθηκε στην υπηρεσίας με το με Α.Π. ΥΠΑ/ΠΡΟΠΕ/16529/886/25.7.2018 έγγραφο του τμήματος προστασίας περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου. Η τροποποίηση αφορά την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης για λόγους ασφαλείς, ως αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο, από 1400 σε 1800 μέτρα εντός του χώρου του αεροδρομίου καθώς και ορισμένων συνοδών έργων μικρής έκτασης που αφορούν τη λειτουργικότητά του.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση του υπάρχοντος διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης του αεροδρομίου μας από 1400 σε 1800 μέτρα προσχηματικά και μόνο επικαλείται λόγους ασφαλείας, ενώ αποκλειστικά, αποσκοπεί στη «φιλοξενία» airbus και λοιπών ιδιαιτέρως μεγάλων αεροσκαφών, τα οποία θα επιφέρουν τεράστια οικολογική και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ήδη υπέρ των επιτρεπτών ορίων επιβαρυμένο νησί μας. Το ότι ουδέν πρόβλημα ασφαλείας τίθεται για τα αεροσκάφη τα οποία σήμερα εξυπηρετούν το νησί μας, προκύπτει εκ του ότι οι ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας των αεροσκαφών αυτών (των εταιρειών SKY EXPERESS και Ολυμπιακής-AEGEAN) δίδουν ανάγκη προσγείωσης 1200 μέτρων και προσγείωσης 880 μέτρων! Εξ αυτού του γεγονότος και μόνο καταρρίπτεται ότι η αιτούμενη επέκταση ζητείται για λόγους ασφαλείας.

Για το όλο θέμα έχει αποφανθεί στο παρελθόν με μεγάλη σαφήνεια το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έχει δεχθεί ότι η δημιουργία νέου αεροδρομίου ή η επέκταση του υπάρχοντος στο νησί μας αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση της διαρκώς αυξανόμενης τουριστικής κίνησης με τη χρήση αεροσκαφών μεγάλου τύπου και πολλών θέσεων, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας non-stop πτήσεων από και προς ευρωπαϊκούς και άλλους προορισμούς, εξυπηρέτηση, όμως, η οποία αντίκειται σε ευαίσθητε οικοσυστήματα, τα οποία εύκολα αποσταθεροποιούνται, ως αυτά της Πάρου.

Περαιτέρω, το αυτό δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι σε μερικές νήσους όπως η Πάρος, πέραν του ανωτέρω κινδύνου αποσταθεροποιήσεως του οικοσυστήματος και εν γένει του περιβάλλοντος, πρέπει να υπάρχουν και περαιτέρω περιορισμοί, απορρέοντες από την ανάγκη προστασίας αφ’ ενός μεν της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφ’ ετέρου δε καίριου τμήματος του φυσικού κεφαλαίου, αμφοτέρων αγαθών συνταγματικώς προστατευμένων, για να συμπληρώσει, ότι η ανάπτυξη των νήσων αυτών πρέπει να είναι ήπια, καθ’ όσον οι μικρές αυτές νήσοι δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις της αγρίας τουριστικής ανάπτυξης.

Είναι σαφές, ότι η Πάρος, η οποία σημειωτέον, έχει χαρακτηριστεί ως νησί ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, το 1975, πρέπει να παραμείνει στη σημερινή της μορφή και κατάσταση, πολύ δε περισσότερο και από το γεγονός ότι η Πάρος και η Αντίπαρος έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη φέρουσα μέγιστη ικανότητά τους για τουριστική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο έχει ήδη σε σοβαρή αλλοίωση της πα5ραδοσιακής φυσιογνωμίας της νήσου σε βαθμό μάλιστα, που τυχόν σύνδεσή της με αερολιμένα μεγάλου μεγέθους και πολλών θέσεων θα οδηγούσε κυριολεκτικά σε μια οριστική και μη ανατρέψιμη καταστροφή, η οποία θα είναι και αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι, το υπάρχον σύστημα αεροπορικών επικοινωνιών συνδυασμένοι με το πυκνότατο και με ταχύτητα πλοία δίκτυο θαλασσίων επικοινωνιών υπερκαλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες της Πάρου.

Εν όψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια επεκτάσεως του υπάρχοντος διαδρόμου απογειώσεως και προσγειώσεως του αεροδρομίου Πάρου. Τέλος αιτούμεθα να κοινοποιήσετε το παρόν υπόμνημά μας στο σύνολο αποδεκτών του προμνησθέντος με ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63730/2011 ημερομηνία 25/9/2018 εγγράφου σας (…)».

Θωράκιση του έργου

Στο μεταξύ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΑ) έχει θωρακίσει το έργο της επέκτασης του διαδρόμου, αφού η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), κατά της οποίας ετοιμάζονται να προσφύγουν οι 10 απόντες κάτοικοι, στηρίζεται:

1. Στο ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό, στο οποίο προβλέπεται και η αναβάθμιση των αεροδρομίων με υποδομές και υπηρεσίες στους σταθμούς εισόδου της χώρας. (Απόφαση με αριθμό 24208/04.06.2009 της Επιτροπής Συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης).

2. Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, στο οποίο το αεροδρόμιο της Πάρου αποτελεί νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια και δεν αποτελεί προορισμό αμιγώς για χρήση εσωτερικού (απόφαση με αριθμό 25290/25.6.2003 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ).

3. Το υφιστάμενο χωροταξικό σχέδιο στο οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη του αεροδρομίου της Πάρου για την αποδοχή και διαχείριση πτήσεων εξωτερικού επιβεβαιώνεται και με την 2132/2016 απόφαση του ΣτΕ.

4. Με βάση τα όσα εκτέθηκαν προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ασφάλειας των πτήσεων, κρίθηκε επιβεβλημένη η επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου από τα 1400 στα 1800 μέτρα, εντός των ορίων του αερολιμένα, χωρίς την ανάγκη επέκτασης σε παρακείμενη έκταση.

5. Η ΜΠΕ, που συντάχτηκε για την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ (Κ.Α.ΠΑ.) καλύπτει το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζεται η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Επί πλέον λαμβάνει υπόψη και δίνει έμφαση σε δύο κύριους τομείς δυνητικής επιβάρυνσης από τη λειτουργία του αερολιμένα: στο θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Εδικά για τους τομείς αυτούς χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία είναι απολύτως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Συμπερασματικά, από την κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης του διαδρόμου, δεν προκύπτουν κάποιου είδους αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι δεν μεταβάλλεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις χρήσεις γης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου ούτε και καταλαμβάνεται νέος χώρος εκτός από τον ήδη υπάρχοντα. Η επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου κατά 400 μέτρα, αποτελεί την πλέον ήπια λύση, που καλύπτει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια της διαχείρισης και κύλισης των αεροσκαφών που προσεγγίζουν το αεροδρόμιο της Πάρου και τώρα και στο μέλλον.

Τοποθετήσεις

Υπό τον τίτλο: «Ένας σύγχρονος πνεύμονας ζωής κι ανάπτυξης», ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για τις παραπάνω εξελίξεις δήλωσε: «Χωρίς αμφιβολία, το καινούργιο αεροδρόμιο του νησιού μας αποτελεί κατάκτηση των δημοτών. Οι Παριανοί με εθελοντική εργασία, οικονομική ενίσχυση και κυρίως με ομαδικό πνεύμα άνευ προηγουμένου για τα ελληνικά δεδομένα, κατάφεραν εντός 104 ημερών να ολοκληρώσουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του. Ένα έργο για το οποίο σήμερα νιώθουμε όλοι δικαιωμένοι. Αυτή την υποδειγματική συλλογική προσπάθεια, η οποία αποφέρει καθημερινά πολλαπλά οφέλη για τον τόπο, βάζουν στο στόχαστρο όσοι έστειλαν σχετικό υπόμνημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης.

Το νέο αεροδρόμιο έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο πνεύμονα ζωής κι ανάπτυξης του τόπου μας. Καταρχάς, πλέον οι κάτοικοι δε νιώθουν αποκομμένοι από την κεντρική Ελλάδα. Είτε αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας είτε πρέπει να παρευρεθούν στην Αθήνα για επαγγελματικές-οικογενειακές υποχρεώσεις, μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα και γρήγορα όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η δυνατότητα αυτή αφενός έχει διευκολύνει τη ζωή τους, αφετέρου δημιουργεί ακόμη περισσότερες προϋποθέσεις προσέλκυσης νέων ανθρώπων κι επιχειρήσεων στο νησί. Συνεπώς, από την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης και των κτιριακών εγκαταστάσεων ωφελούνται πρωταρχικά οι κάτοικοι, καθώς θα συνδέονται άμεσα με περισσότερους προορισμούς και φυσικά θα ταξιδεύουν με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Δεύτερον, ο νέος αερολιμένας ενίσχυσε αποφασιστικά την τουριστική ανάπτυξη. Η Πάρος έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο προορισμό με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, έχει επεκταθεί κατά πολύ η τουριστική περίοδος, έχουν βελτιωθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τουριστών που μας επισκέπτονται κι έχει αυξηθεί θαυματουργά η επιβατική κίνηση. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι κάθε χρόνο σπάμε το ρεκόρ αφίξεων στο νησί. Άρα, η επέκταση του αεροδρομίου μόνο θετικό πρόσημο έχει για το μέλλον του τουρισμού στο νησί και για τους επαγγελματίες όλων των κλάδων.

Βέβαια, σε μία δημοκρατική χώρα όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα έκφρασης. Συνεπώς, παρά τα πρωτοφανή οφέλη για το νησί μας που έχει η επέκταση του νέου αεροδρομίου, οφείλουμε να ακούσουμε τους πολίτες που έστειλαν το σχετικό υπόμνημα και ταυτόχρονα να τους ενημερώσουμε για όσα προφανώς αγνοούν: η τωρινή δημοτική αρχή μαζί με τους δημότες της Πάρου γνωρίζουν πως να φροντίζουν τον τόπο τους και το περιβάλλον του.

Εμείς είμαστε που παλεύουμε να καταργήσουμε κάθε σχέδιο εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί, εμείς είμαστε που αυξάνουμε κάθε χρόνο τα ποσοστά ανακύκλωσης στο νησί, εμείς είμαστε που διατηρούμε τις ακτές μας καθαρές και τους οικισμούς μας παραδοσιακούς. Εμείς, ως δημοτική αρχή σε συνεργασία με τους δημότες, είμαστε που οραματιζόμαστε την Πάρο του 2024. Ένα νησί πρότυπο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που στον πυρήνα της θα έχει την ιδιαίτερη κυκλαδίτικη φυσιογνωμία. Έναν ιδανικό τόπο διαμονής και εργασίας για τη νέα γενιά.

Σας καλούμε λοιπόν σε δημόσιο διάλογο. Ελάτε να σας εξηγήσουμε υπεύθυνα την εγκεκριμένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης. Ελάτε να μοιραστούμε μαζί σας το όραμα μας για την Πάρο του 2024. Μη στέκεστε απέναντι, ελάτε μαζί μας. Η Πάρος μας χρειάζεται όλους».

Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου και έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς υποστήριξε: «Σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας που συμμετείχα στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα, ενημερώθηκα για την εξέλιξη των μελετών που αφορούν τα κτιριακά, τα συγκοινωνιακά της πίστας και την επέκταση του διαδρόμου.

Ειδικά όμως για την επέκταση του διαδρόμου από 1400μ. σε 1800μ. με πληροφόρησαν ότι έχει κατατεθεί σχετικό υπόμνημα προς το υπουργείο Περιβάλλοντος στις 25.10.2018 από δέκα κατοίκους του Βουτάκου οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επέκταση του διαδρόμου στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου.

Θα ήθελα να ενημερώσω τους κατοίκους της Πάρου και της Αντιπάρου ότι το νέο αεροδρόμιο καθώς και η επέκταση του διαδρόμου σε 1800μ. έχει τη σύμφωνη γνωμοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Περιλαμβάνεται άλλωστε στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Ο τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης των νησιών μας και η ύπαρξη ενός σύγχρονου αεροδρομίου που θα συνδέει την Πάρο με τις μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αναβαθμίσει το νησί μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Για τους παραπάνω λόγους θα ήθελα να καταγγείλω δημόσια την συμπεριφορά λίγων και μεμονωμένων επισκεπτών μας (μη μόνιμων κατοίκων) να βάλλουν τροχοπέδη στην πορεία εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του νέου αεροδρομίου Πάρου. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε ενωτικά και δυναμικά όλες οι αρχές, οι φορείς και οι σύλλογοι του νησιού μας για να αποτρέψουμε το σταμάτημα ενός έργου που είναι αναγκαίο για την τουριστική πρόοδο και ανάπτυξη των νησιών μας».

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κ. Ροκονίδας, είπε: «Με το υπόμνημα ομάδας πολιτών κατά του έργου της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου Πάρου, αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά η αντιπαλότητα των συμφερόντων που επενδύουν στο νησί μας και πως ο καθένας αντιλαμβάνεται για λογαριασμό του την ανάπτυξη. Για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται το ερώτημα, ανάπτυξη για ποιόν. Το δικό μας κριτήριο είναι το συμφέρον του παριανού λαού. Από αυτή την άποψη η ολοκλήρωση των έργων του αεροδρομίου, με πρώτη προτεραιότητα τις κτιριακές εγκαταστάσεις, είναι απαραίτητη για λόγους ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μας. Αυτό βέβαια, δε βάζει σε δεύτερη μοίρα όλα εκείνα τα έργα υποδομών που είναι απαραίτητα για το νησί μας.

Η επιχειρηματολογία των προσφευγόντων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προφανώς και δεν αποσκοπεί στην προστασία των όσων επικαλούνται, αφού η ίδια η νομοθεσία του κράτους δίνει τη δυνατότητα στα επιχειρηματικά συμφέροντα καταστρατήγησης των όποιων μέτρων προστασίας. Για παράδειγμα δίνεται η δυνατότητα κατάργησης των προβλεπόμενων χρήσεων γης από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του νησιού μέσω των ειδικών χωρικών σχεδίων για μεγάλες εκτάσεις και επενδύσεις. Μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε ότι για τη συμπεριφορά των προσφευγόντων, στο παρελθόν και τώρα, ευθύνη έχουν και όσοι προκλητικά φρόντιζαν και φροντίζουν για την «ησυχία» τους, αρνούμενοι ακόμα και την τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας προς την παραλία Βουτάκου».

Η δημοτική σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, Μαρ. Χανιώτη, με τίτλο: «Δεν είναι η οριακή επέκταση του αεροδρομίου το πρόβλημα, αλλά η ενδεχόμενη λύση. Όμως, δεν είναι μόνο οι «άλλοι» το πρόβλημα, αλλά και κάποιοι «δικοί» μας», δήλωσε για το θέμα: «Με έκπληξη πριν λίγες ημέρες πληροφορήθηκα την πρόθεση κάποιων συμπολιτών, να ξεκινήσουν ενέργειες ακύρωσης του έργου της οριακής επέκτασης του διαδρόμου του νέου αεροδρόμιου. Η υπόθεση της κατασκευής ενός σύγχρονου, ασφαλούς αεροδρομίου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νησιού έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου. Ήταν ζητούμενο της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαχρονικά. Οι συνεχείς προσπάθειες κάποιων, περιφρονώντας τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας, να εμποδίσουν την κατασκευή του, είχε σαν αποτέλεσμα: αφενός την υποτονική τουριστική ανάπτυξη του νησιού και αφετέρου την ελλιπή εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων του κυρίως, τους χειμερινούς μήνες που αντιμετωπίζουν αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το υπάρχον λιμάνι της Παροικιάς υποδέχεται στο νησί πάνω από 700.000 επιβάτες τον χρόνο! Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τη διαφορά που θα φέρει η επέκταση του διαδρόμου στο νησί. Να απαντήσουμε στο ερώτημα: πόσο, στην πραγματικότητα, θα επιβαρυνθεί το νησί από την άφιξη 100.000 επιβατών που θα εξυπηρετηθούν απευθείας από το εξωτερικό, χωρίς να ταλαιπωρούνται μέσω των άλλων πυλών εισόδου όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη ή το Ελ. Βενιζέλος; Ποια συμφέροντα –ενδεχομένως- ενδιαφέρονται για να μη διευκολυνθεί η απευθείας σύνδεση της Πάρου με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, και άραγε να ενδιαφέρονται αυτά τα συμφέροντα μόνο από περιβαλλοντική ευαισθησία;

Η έλλειψη υποδομών ποιότητας στο νησί μας είναι εμφανής. Η ανάγκη δημιουργίας υποδομών που θα υποστηρίξουν την αύξηση όσον αφορά στην ποιότητα των αφίξεων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την επέκταση του αεροδρομίου είναι δεδομένη. Αυτό, για ποιους και με βάση ποιο σκεπτικό αποτελεί τροχοπέδη;

Μία σοβαρή δημοτική αρχή θα πρέπει να σχεδιάσει εκ νέου, να λάβει υπόψη τις αλλαγές που έρχονται, να προστατέψει με σωστές πολιτικές το νησί και την ταυτότητά του. Είναι μία ευκαιρία να επανεξεταστεί η πρακτική των τελευταίων χρόνων που επίσημα ή ανεπίσημα η εκάστοτε δημοτική αρχή συναινεί στο άνοιγμα τεράστιων δρόμων, στην κατασκευή υπερμεγεθών ξενοδοχειακών μονάδων, απλά παρατηρεί αδιαμαρτύρητα την διάνοιξη εκατοντάδων γεωτρήσεων κάνοντας το νησί «σουρωτήρι», στο όνομα της ανάπτυξης με την εύκολη δικαιολογία ότι «δεν είναι αρμοδιότητά μας…». Σύσσωμη η Παριανή κοινωνία πρέπει να καταδικάσει τις όποιες προσπάθειες καθήλωσης του νησιού σε εσωστρέφεια για την εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων και μεγαλοσυμφερόντων κάποιων λίγων, αλλά και να βοηθήσει/απαιτήσει την άμεση έναρξη της επανεξέτασης του μεγάλου ζητήματος που αφορά το: πώς θέλουμε το νησί μας, πώς θα το αφήσουμε στα παιδιά μας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ