Το ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ ειναι ένα blog αποτελούμενο απο μια ομάδα ατόμων που ασχολείται με την Σίφνο και ιδιαίτερα με την καρδιά της,δηλαδή το λιμάνι,.Δεν ανήκουμε σε κανένα πολιτικό χώρο ούτε σε τοπικό αλλα ούτε και σε πανελλαδικό επίπεδο,γι αυτό και ίσως μπερδεύουμε κάποιους..Υποστηρίζουμε όλα τα πλοία που έρχονται στο νησί,απο το πιο αργό εως το πιο γρήγορο,το καθένα παλεύει όπως μπορεί και κανένα δεν ειναι περριτό.
Τις τελευταίες μέρες έχει προκύψει ένα θέμα με το εστιατόριο που όπως ολα δείχνουν θα κλείσει.(το θεμα είναι σοβαρό κατά την γνώμη μας και δεν αφορά μονο τις δυο πλευρές αλλά ολη την Σίφνο).
Δεν υποστηρίζουμε καμμιά πλευρά,και όποιος έχει δίκιο πρέπει να δικαιωθεί,αλλά σίγουρα δεν είναι καλό για το νησί αυτό που συμβαίνει και βγαίνει προς τα έξω,ούτε φυσικά είναι ωραίο αυτές τις δύσκολες εποχές καποιες οικογένειες να μένουν χωρίς δουλειά.
Καταγράψαμε λοιπόν το γεγονός αφού πήραμε άδεια απο την ιδιοκτήτρια του εστιατορίου.
Δεν είπαμε ότι το μαγαζί το εκλεισε το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ,αλλά οτι το μαγαζί έκλεισε λόγω της απόφασης του λιμενικού ταμείου,έχοντας βάλει και ερωτηματικό στο τέλος.
Το ποιός έχει δίκιο δεν θα το κρίνουμε εμείς.
Εμείς μόνο να ευχηθούμε σύντομα να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δυο πλευρές γιατί δεν χάνουν μόνο οι δυο πλευρές αλλά και η Σίφνος.
Όποιος έχει διαφωνίες,αντιρρήσεις κλπ. το blog είναι ανοιχτό σε όλους να εκθέσουν την άποψη τους σε κόσμια φυσικά επίπεδα επειδή όπως εχουμε ξαναπεί υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται
Παρακάτω το Δημόσιο έγγραφο που βρήκαμε στο ιντερνετ  https://diavgeia.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 11/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ: -704-
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
Π Ρ Α Κ ΤΙ Κ Ο Αριθ. 05/2018

 Στη Σίφνο σήμερα την 11η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου, σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα ύστερα από την αριθ. 414/7-5-2018
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στους Συμβούλους του,
σύμφωνα με τα άρθρα 95,96 και του άρθ. 234, του Δ.Κ.Κ, που διέπουν τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις διατάξεις των παρ. 1και 2 του άρθ. 28 του
Ν.2738/1999, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν:
Παρόντες Απόντες
1.- Τρούλλος Γεώργιος, Πρόεδρος 1.- Μουράτου Χρυσάνθη, αν και κλήθηκε
2.- Γεωργούλης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 2.- Γαλανός Εμμανουήλ , αν και κλήθηκε
3.-ΖαχαράκηςΠαναγιώτης,Λιμενοσταθμάρχης3.-Γεωργούλης Γεώργιος , για
4.- Κακάκης Αντώνιος , γραμματέας 4.- Βεντούρης Κων/νος, μέλος
Υπηρεσιακούς λόγους
5.- Κουκής Νικόλαος , αναπλ. μέλος
6.- Λουρέζος Νικόλαος ,μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κα Ατσόνιου Κωνσταντίνα υπάλληλος του ΔΛΤ
Σίφνου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος Συλλόγου Εμπόρων και
Επαγγελματιών Κος Πολενάκης, οι Κοι Αργυρόπουλος ( δικηγόρος ) , Ρούσσος Μάριος ,
(μηχανολόγος μηχανικός για επεξηγήσεις όσον αφορά το τοπογραφικό που κατατέθηκε)
εκπρόσωποι της Κα Τριαντάφυλλου και της Σκλάβαινα Ευσταθίας καθώς επίσης και ο
Κος Ζαμπέλης Πέτρος για το θέμα της Κα Τριαντάφυλλου . Ο Κος Καλόγηρος Ανδρέας
μηχανικός για καθώς και ενδιαφερόμενοι που εξετάστηκαν αιτήματα τους για
παραχώρηση παραλιακών χώρων .
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
ΘΕΜΑ 1ο: ‘’ Αίτηση για παραχώρηση παραλιακού χώρου στις Καμάρες Σίφνου
από την Κα Τριαντάφυλλου Μαργαρίτας ‘’
Κύριοι Σύμβουλοι,
Μετά από τις αναβολές του εν λόγω θέματος και τα συμπληρωματικά τοπογραφικά
και στοιχεία που ζητήσαμε , τις συμπληρωματικές αιτήσεις τις Κα Τριαντάφυλλου την
27/4/2018 και την 7/5/2018 την υπεύθυνη δήλωση Κου Λεμπειδάκη για παραχώρηση
1,15 μ από την πρόσοψη του καταστήματός του και το τοπογραφικό που κατέθεσε με
την παραχώρηση και τον χώρο που έχει μείνει κενός κα είναι στην πρόσοψη του
ακινήτου της Κα Τριανταφύλλου παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά με την
2
παραχώρηση χώρου εμβαδού 21,60 τ.μ. και όχι 25,14 τ.μ. όπως αναφέρει η
συμπληρωματική αίτηση της Κα Τριανταφύλλου διότι ο χώρος που απομένει είναι
21,60.
Για το εν λόγω θέμα θεωρώ ότι το ΔΛΤ έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο οπότε και
παρακαλώ πολύ όπως πάρουμε μια απόφαση προκειμένου να μπορέσει να
λειτουργήσει το κατάστημα φέτος και από τη νέα χρονιά όπου όπως έχουμε πει σε
προηγούμενο συμβούλιο θα ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης νέου τοπογραφικού
διαγράμματος καθ όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης Καμαρών , σύμφωνα με τις
προσόψεις των ακινήτων το οποίο θα κατατεθεί σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες προς
έγκριση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αιτούνται χώρους βάσει του θεωρημένου
τοπογραφικού πια που το ΔΛΤ θα έχει εκπονήσει .
Επίσης το τοπογραφικό που θα εκπονηθεί θα χρησιμοποιηθεί και στη νομιμοποίηση
αυθαιρέτων κατασκευών (πέργκολες) στα πλαίσια του Ν 4504/2017 και συγκεκριμένα
με το άρθρο 96
Επίσης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίζει
τοπογραφικό του οποίου την ευθύνη της σύνταξης και ορθότητας έχει ο ίδιος και ο
εκάστοτε τοπογράφος ή μηχανικός που το εκπονεί .
Δυστυχώς τα τοπογραφικά που προσκομίστηκαν για την Κα Τριανταφύλλου και τους
όμορους ιδιοκτήτες έχουν απόκλιση μεταξύ τους . Ως εκ τούτου δεν έχουμε τη
δυνατότητα λόγω μη επάνδρωσης να εκφέρουμε άποψη και είναι ένας ακόμη λόγος
που επιβάλλεται και η ανωτέρω διαδικασία .
Ο Κος Ζαχαράκης διαχωρίζει επίσης τη θέση του και ενημερώνει το Σώμα ότι στο εν
λόγω χώρο προς ενοικίαση υπάρχουν καταγγελίες για παράνομες κατασκευές οπότε
ψηφίζει παρών και αρνητικός δηλαδή σε οποιαδήποτε παραχώρηση .
Ο κος Κακάκης πήρε το λόγο και είπε ότι θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ο χώρος και μετά
να δοθεί άδεια αλλά αφού θα ξεκινήσει η διαδικασία με την εκπόνηση νέου
τοπογραφικού κτλ κτλ να πάρει η Κα Τριανταφύλλου το χώρο που απομένει με το 1,15
που ζήτησε από τον Κο Λεμπειδάκη για τη φετινή χρονιά και παρακάλεσε το ΔΣ να
ξεκαθαρίσει η υπόθεση μέσα στο χειμώνα και να μην χρειαστεί το ΔΛΤ να γίνετε χώρος
Δικαστηρίου ή ‘’αρένα’’ .
Ο Κος Λουρέζος αφού έκανε σύντομη αναδρομή στο παρελθόν και τόνισε πόσο εκτιμά
Την Κα Τριανταφύλλου και ψηφίζει παρών διότι πλέον θεωρεί ότι δεν έχει ούτε γνώσεις
ούτε μπορεί να έχει ξεκάθαρη άποψη πάνω στο τοπογραφικό και κάνει γνωστό ότι
παραιτείτε και από το ΔΣ του ΔΛΤ καθώς πλέον δε νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι
.θεωρεί ότι το ΔΣ του ΔΛΤ θα πρέπει να απαρτίζεται μόνο από δικηγόρους
Ο Κος Γεωργούλης Γεώργιος του Αποστόλου αφού έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν
έκφρασε τις απόψεις του και τόνισε ότι όλα τα χρόνια θεωρεί ότι το ΔΣ του ΔΛΤ ήταν στο
πλευρό της Κας Τριανταφύλου ψηφίζει θετικά στην παραχώρηση των 21,60 τ.μ. και όταν
εκπονηθεί το νέο τοπογραφικό δεσμεύεται να επανεξεταστεί το αίτημα της Κα
Τριανταφύλλου με τα νέα δεδομένα
Ο Κος Κουκής συμφώνησε με την άποψη του Κου Γεωργούλη ως προς την παραχώρηση
και τη δεσμευσή του και είναι θετικός στην παραχώρηση 21,60 τ.μ.
Ο Πρόεδρος μετά και την τοποθέτηση όλων των μελών, διαλογική συζήτηση ,
διευκρινήσεις , απόψεις μηχανικών και του κοινού που ειπώθηκαν ψηφίζει θετικά στην
παραχώρηση και συναινεί στην πρόταση του Κου Γεωργούλη για επανεξέταση μετά την
εκπόνηση νέου τυπογραφικού και εξηγεί ότι όλο αυτό το θέμα δημιουργείτε από
αποκλίσεις των τοπογραφικών των Κυρίων Τριανταφύλλου και Λεμπειδάκη που έχουν
κατατεθεί στο ΔΛΤ που όπως είδατε και στο σημερινό συμβούλιο οι απόψεις των δύο
μηχανικών εξακολουθούν να διίστανται.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση περίπου 2
ωρών και αφού έλαβε υπόψη του όσα ο Πρόεδρος τα μέλη ,έλαβε υπόψη του
τις γνωμοδοτήσεις και συμπληρωματικές αιτήσεις του εκπροσώπου της Κα
3
Τριανταφύλλου την υπεύθυνη δήλωση του Κου Λεμπειδάκη για παραχώρηση
1,15 μ. Αποφασίζει πλειοψηφικά να παραχωρήσει τα 21,60 με την
προϋπόθεση να εκπονηθεί νέο τοπογραφικό που να απεικονίζει τα 21,60 τμ .
Στο σημείο αυτό ο εκπρόσωπος της Κα Τριανταφύλλου ζήτησε να
μιλήσει με την πελάτισσα του προκειμένου να τις μεταφέρει τα νέα
δεδομένα . Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της επιβεβαίωσε απ την
ίδια τη μη αποδοχή του χώρου διότι σύμφωνα με το τοπογραφικό που
κατέθετε ήθελε να τις παραχωρηθούν 25,14 τμ και όχι 21,60τμ .
Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν
Αποφασίζει ομόφωνα
μετά και από την άρνηση της παραχώρησης από την Κα Τριανταφύλου να επανεξετάσει
το αίτημα της ενδιαφερομένης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης και
έγκρισης νέου τοπογραφικού χωρίς σε καμία περίπτωση να ανακαλεί την παραχώρηση
των 21,60 τ.μ.(πλειοψηφική απόφαση του ) προς την Κα Τριανταφύλλου έως 28
Νοεμβρίου 2018 στα πλαίσια του Ν. 4504/2017 παρ.1 του άρθρου 96 αναγράφει ότι «
Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων, στις περιοχές δικαιοδοσίας των
οποίων υφίστανται κατασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιήθηκαν χωρίς
άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, να εκπονήσουν μελέτες, για την υλοποίηση νέων
κατασκευών,……..» Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρ. 3 του άρθρου 96 του
Ν. 4504/2017 αναγράφει «……….Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών
είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η παραχώρηση της χρήσης του
υποκείμενου και παρακείμενου χώρου των κατασκευών της παραγράφου 1, με
απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, που κοινοποιείται στη
Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην αίτηση προς το φορέα για την
παραχώρηση του προηγούμενου εδαφίου επισυνάπτεται βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού
για τη στατική επάρκεια των υφισταμένων κατασκευών. Στις περιπτώσεις κηρυγμένων
αρχαιολογικών χώρων για τη λήψη απόφασης παραχώρησης απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
Η απόφαση αναρτάται στο diavgeia.gov.
Η απόφαση πήρε α/α 69/2018.
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :
 Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σίφνου
 Τα μέλη
 Γεωργούλης Γεώργιος
Κακάκης Αντώνιος
Ζαχαράκης Παναγιώτης
Κουκής Νικόλαος
Τρούλλος Γεώργιος Λουρέζος Νικόλαος
 Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Σίφνου
Τρούλλος Γεώργιος

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ