Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλεί πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως πέντε ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών.

Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλουν αίτηση δρομολόγησης πλοίου/πλοίων στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέχρι και τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018.

Υποχρεούνται να επισυνάψουν στην αίτηση τους τον πίνακας των δρομολογίων, της γραμμής ή των γραμμών που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν, στον οποίο να περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα των δρομολογίων για χρονικό διάστημα ενός έως πέντε ετών, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον νόμο χρονικά διαστήματα διακοπής δρομολογίων του πλοίου.

Επίσης, τα δικαιολογητικά και έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων νόμου και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, τα στοιχεία προσδιορισμού του πλοίου και το πιστοποιητικό ασφάλειας ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από το οποίο να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες (χειμώνα- θέρους) του προσφερόμενου πλοίου.

Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού επιλογής των ενδιαφερομένων με κριτήριο τις βαθμολογίες των πλοίων.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες των οποίων τα δρομολόγια ή τα χαρακτηριστικά των πλοίων διαφέρουν των απαιτήσεων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), να συνάψει συμβάσεις αποκλειστικής εξυπηρέτησης ενός έως πέντε ετών εφόσον στις συγκεκριμένες γραμμές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες των οποίων τα δρομολόγια και τα πλοία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Οι συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έχουν διάρκεια από ένα έως πέντε δρομολογιακά έτη, αρχομένη από 01-11-2018. Ως δρομολογιακό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι 31η Οκτωβρίου του επομένου έτους.

Κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου οι πλοιοκτήτες των επιλεγέντων πλοίων δύνανται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να τροποποιούν προσωρινά τα δρομολόγια τους, να προσθέτουν λιμάνια προσέγγισης της επιθυμίας τους, πέραν των αναφερομένων, έστω και εποχιακά.

Για την κάλυψη αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών ή αναγκών μεταφοράς επικίνδυνων οχληρών φορτίων, τα επιλεγέντα πλοία υποχρεούνται, μετά από σχετική εντολή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, να εκτελούν έκτακτα δρομολόγια ή έκτακτες προσεγγίσεις.

Δρομολογιακές γραμμές Κυκλάδων

Οι δρομολογιακές γραμμές για τις Κυκλάδες, αφορούν σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, το οποίο να έχει μεταφορική ικανότητα 300 (χειμώνα) – 450 (θέρους) επιβατών, να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων τουλάχιστον 400 τ.μ., να έχει ολικό μήκος 100 μ. και να διαθέτει 50 κλίνες.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΛΑΥΡΙΟ Η ΡΑΦΗΝΑ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή ως ακολούθως: 3 δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΛΑΥΡΙΟ Η ΡΑΦΗΝΑ – ΜΗΛΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή ως ακολούθως: 1 δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε έναν ενδιάμεσο λιμένα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΛΑΥΡΙΟ – ΣΙΦΝΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή ως ακολούθως: 2 δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε έναν ενδιάμεσο λιμένα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΛΑΥΡΙΟ Η ΡΑΦΗΝΑ – ΣΥΡΟΣ – ΜΗΛΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή ως ακολούθως: 1 δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου.

ΝΑΞΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑ και επιστροφή ως ακολούθως: 3 δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου σε συνέχεια δρομολογίων από λιμένα Πειραιά και με δυνατότητα προσέγγισης σε λιμένα Σύρου Ερμούπολης.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΗΛΟ – ΡΕΘΥΜΝΟ και επιστροφή ως ακολούθως: 3 δρομολόγια την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου με δυνατότητα προσέγγισης σε ενδιάμεσους λιμένες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ και επιστροφή ως ακολούθως: 1 δρομολόγιο την εβδομάδα και 1 επιπλέον δρομολόγιο κατά τη θερινή περίοδο (από 11/06 έως 09/09). Το πλοίο να διαθέτει όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, αλλά 100 κλίνες.

Ενδοκυκλαδικές γραμμές

Για την ενδονησιωτική διασύνδεση των Κυκλάδων, ένα δρομολόγιο την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, το οποίο να έχει μεταφορική ικανότητα 200 επιβάτες τον χειμώνα και 350 επιβάτες το θέρος, να έχει επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 400 τ.μ. εκ των οποίων 200 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων και να έχει ολικό μήκος 75 μ.

Τα δρομολόγια είναι:

Α) ΣΥΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ – ΚΑΡΑΠΟΛΑ – ΑΙΓΙΑΛΗ – ΝΑΞΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΣΥΡΟΣ

Β) ΣΥΡΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή

Γ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΘΗΡΑ – ΝΑΞΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΣΥΡΟΣ

Δ) ΣΥΡΟΣ – ΠΑΡΟΣ – ΝΑΞΟΣ – ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ – ΣΙΚΙΝΟΣ – ΙΟΣ – ΘΗΡΑΣΙΑ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή

Ε) ΣΥΡΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΚΥΘΝΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ – ΣΙΦΝΟΣ και επιστροφή

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ