Υπόμνημα για το Περιφερειακό Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου.

Το υπόμνημα αναφέρει:Με αφορμή την διεξαγωγή του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου, απέστειλε υπόμνημα με τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου, προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αξιότιμες κυρίες , αξιότιμοι κύριοι,

με αφορμή την διεξαγωγή του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου θα θέλαμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των εργαζομένων του Νοσοκομείου Σύρου.

Είναι προφανές ότι, μετά από σχεδόν μία δεκαετία εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών, δεν μπορούμε να συζητάμε για ανάπτυξη και ανασυγκρότηση που να αφορούν το κοινωνικό σύνολο αν δεν εξασφαλίζονται συνθήκες σύγχρονης, δωρεάν, καθολικής δημόσιας υγείας. Δεν νοείται Παραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου – προς όφελος του συνόλου των κατοίκων του, εάν αυτή δεν περιλαμβάνει την ανασυγκρότηση του υπάρχοντος δημοσίου συστήματος υγείας στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί και το Νοσοκομείου Σύρου.

Α. ΚΤΙΡΙΟ

Το κτίριο όπου στεγάζεται το Νοσοκομείο Σύρου δεν επαρκεί. Μεγάλο μέρος των υπηρεσιών του Νοσοκομείου στεγάζονται στους χώρους του ΚΕΦΙΑΠ – με συνέπεια την αναστολή της οποιασδήποτε μελλοντικής δυνατότητας λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ με πλήρη εκμετάλλευση των χώρων του (Πισίνα, Ξενώνες κλπ), για τους σκοπούς για τους οποίους κατασκευάστηκε. Πρόσφατα καταργήθηκε ο χώρος στάσης των τραυματιοφορέων, ενώ η αποθήκευση υγειονομικού υλικού στους διαδρόμους του Νοσοκομείου είναι συνήθης πρακτική.

Αυτά σε συνδυασμό με τις φθορές του παλαιού κτηρίου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με το πέρασμα του χρόνου, αυξάνεται εκθετικά η ανάγκη ανέγερσης νέου σύγχρονου Δημόσιου Νοσοκομείου (σε αντιδιαστολή με πρακτικές έμμεσης ιδιωτικοποίησης/εμπορευματοποίησης τύπου Α.Ε.Μ.Υ).

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νιώθουμε την ανάγκη να επισημάνουμε το αυτονόητο. Ανάπτυξη δεν αποτελούν τα δελτία τύπου και ανακοινώσεις περί έναρξης λειτουργίας νέων κλινικών, εάν δεν συνοδεύονται από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό & Τεχνικό). Είναι αστείο να μιλάμε για σύγχρονη λειτουργία Νοσοκομείου και για την Ανάπτυξη του, με προσωπικό ορισμένου χρόνου όπου μέχρι να εκπαιδευτεί πρέπει να απολυθεί.

Επιπλέον η όποια ανάπτυξη και ανασυγκρότηση δεν μπορεί να επιτευχτεί πατώντας στην περιστολή στοιχειωδών εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και την εξουθένωση, έως και φυσική εξόντωση του προσωπικού, καθώς αυτομάτως αυτοαναιρείται. Άραγε υπάρχει πολίτης/ασθενής που πιστεύει ότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από έναν εξουθενωμένο εργαζόμενο;

Η κατάσταση συνεχίζει και σήμερα να επιδεινώνεται με την εφαρμογή πολιτικών επιλογών όπως η ψευδεπίγραφη «αξιολόγηση» και η «από τα πάνω» επιβαλλόμενη στοχοθεσία που αντί να εκκινούν από την αφετηρία του επανασχεδιασμού των υπηρεσιών με στόχο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, με βάση έστω, όσα ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εκκινούν ακριβώς αντίστροφα από την μεθόδευση της παγίωσης – νομιμοποίησης της υπάρχουσας κατάστασης με μόνο πραγματικό επιδιωκόμενο στόχο την εντατικοποίηση της εργασίας και τις συνεχείς περικοπές σε προσωπικό και πόρους και μάλιστα, όταν έχει αδιαμφισβήτητα τεκμηριωθεί ότι αυτές oι περικοπές μεταφράζονται σε επιπρόσθετα βάρη στους πολίτες ( ιδιωτικοποίηση).

Εμείς, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου είμαστε υπέρ και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ανασυγκρότησης που έχει ως στόχο την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών των Κυκλάδων και η οποία έχει σαν βάση και οδηγό την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών & εργαζομένων. Άλλωστε και η μέχρι τώρα λειτουργία του Νοσοκομείου οφείλεται στην φιλότιμη προσπάθεια των εργαζομένων του, που συχνά πυκνά εργάζονται υπερωριακά.

Οι όποιες θετικές ενέργειες έχουν γίνει, όπως η έναρξη λειτουργίας της πτητικής βάσης του ΕΚΑΒ στην Σύρο καθώς και η απόφαση χρηματοδότησης του Νοσοκομείου μέσω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του, υπονομεύονται από την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού καθώς δεν συνοδεύονται με την αντίστοιχη εξασφάλιση του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού και την κτηριακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου.

Γ. ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρά την σχετική συνταγματική πρόβλεψη για την αναγνώριση της νησιωτικότητας, επί σειρά ετών παρακολουθούμε την κατάργηση του συνόλου σχεδόν των ήδη ανεπαρκών κινήτρων στελέχωσης και παραμονής εργαζομένων και γενικότερα κάτοικων στα νησιά. Σε συνδυασμό δε, με την απαράδεκτη αύξηση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των θαλασσίων συγκοινωνιών, οδήγησαν σε ένα κόστος διαβίωσης σημαντικά υψηλότερο συγκρινόμενο με πληθυσμιακά αντίστοιχες, μη νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Το επίπεδο ζωής ειδικά για τους εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα είναι συνεχώς επιδεινούμενο και εν γένει εξαιρετικά χαμηλό με βάση τις δυνατότητες της εποχής μας.

ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Κατά την άποψη του Συλλόγου μας προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι δημόσιοι λειτουργοί στο Νοσοκομείο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, απαιτούνται :
Ενίσχυση του Νοσοκομείου με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό Νοσηλευτικό, Διοικητικό και Τεχνικό & άμεση μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται σε αυτό με οποιοδήποτε σχέση εργασίας (ΟΑΕΔ, επικουρικοί κλπ)
Κατάρτιση σύγχρονου οργανογράμματος που να αντιστοιχεί (τόσο σε ειδικότητες όσο και σε αριθμό) στις αυξανόμενες πραγματικές ανάγκες.
Επαναφορά παλιών και θέσπιση νέων κινήτρων στελέχωσης και παραμονής στις υπηρεσίες των νησιών: ( π.χ. «πλασματική» προϋπηρεσία, καταβολή εξόδων μετακίνησης σε προβληματική περιοχή, επιδότηση ενοικίου/ κατοικίας, ενίσχυση επιδόματος προβληματικών – παραμεθορίων περιοχών, αύξηση αφορολόγητου κ.λ.π.).
Ανέγερση νέου σύγχρονου Νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων του Νομού.

Ενώνουμε την φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους νησιώτες που διεκδικούν το δικαίωμα να μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους χωρίς να είναι μεγαλοεπιχειρηματίες και ζητούμε:
την πλήρη κάλυψη των τεράστιων εισοδηματικών απωλειών μας στα χρόνια των μνημονίων, για την επαναφορά όλων των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που κατακρεουργήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η κερδοφορία των τραπεζών και των άλλων μεγάλων επιχειρήσεων
Δραστική μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. με έμφαση στα είδη πρώτης ανάγκης ( τρόφιμα, καύσιμα ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, τηλεπικοινωνίες, ιατρικές υπηρεσίες κ.λ.π) καθώς και των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αικατερίνη Καλογεράκη Άννα Καμπάνη

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ