Την απόφαση να αποσυρθεί η αίτηση χρηματοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για υποδομές και μεταφορές (ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ), για το έργο κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σίφνου.
Οι ιδιαίτερα σοβαρές καθυστερήσεις και το «πάγωμα» του έργου, το οποίο αποτελεί ύψιστης σημασίας υποδομή για το νησί, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση, εκ μέρους του Δημάρχου Σίφνου, κ. Ανδρέα Μπαμπούνη, προς όλες τις αρμόδιες πλευρές. Αποτέλεσμα της πολύμηνης καθυστέρησης, είναι η απόσυρση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και συνέχισή του από εθνικούς πόρους.
Ενημέρωση στο Δήμο για την απόφαση επανένταξής του έργου
Σε επιστολή, που είχε αποστείλει, πριν περίπου ένα μήνα, προς τις υπηρεσίες και την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τον ανάδοχο, ο Δήμαρχος Σίφνου αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης.
Όπως σημείωνε στο έγγραφό του, το έργο του ΧΥΤΑ «εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το 2012 και δημοπρατήθηκε το ίδιο έτος. Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στο νησί το Νοέμβριο του 2012 αλλά εξαιτίας προβλημάτων που 
παρουσιάστηκαν κατά τη φάση υλοποίησης του έργου (αστοχία της μελέτης, σοβαρή χρονική καθυστέρηση από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων για λήψη σχετικών αδειών κ.ά.), το έργο δεν ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο. Εν συνεχεία, το έργο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ το 2016, έγινε υποκατάσταση του εργολάβου και συνεχίστηκε η κατασκευή του από Εθνικούς πόρους της ΣΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Ο κ. Μπαμπούνης υπογράμμιζε μάλιστα, πως «με μεγάλη μας έκπληξη, όμως, ενημερωθήκαμε στα τέλη Αυγούστου του 2017 (και ενώ μετά την εγκατάσταση του νέου εργολάβου το έργο προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς) ότι αποφασίστηκε η επανένταξη του έργου (μαζί με άλλα συναφή έργα σε άλλους Δήμος) στο νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο άμεσα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μάλιστα, που είχαμε τότε με τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠΠΕΡΡΑ κ. Νικόλαο Μαμαλούγκα, ενημερωθήκαμε ότι το έργο θα επανενταχθεί εντός μήνα, δηλαδή, το Σεπτέμβριο του 2017 και αναμενόταν να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2018».
Αποπνικτικό χρονικό περιθώριο
Ωστόσο, η επανένταξη του έργου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, που είχαν αναλάβει την υπόθεση, καθυστέρησε σημαντικότατα, λόγω κωλυμάτων, με αποτέλεσμα, ο ανάδοχος να κάνει διακοπή εργασιών, γεγονός, που έφερε την οξεία διαμαρτυρία του κ. Μπαμπούνη.
Ο Δήμαρχος, στο εν λόγω έγγραφο, τόνιζε, πως «βρισκόμαστε στα τέλη Φεβρουαρίου 2018 και το έργο όχι απλά δεν ολοκληρώνεται, αλλά δεν έχει καν επανενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ», ενώ επίσης «το τελευταίο εξάμηνο προκύπτουν συνεχώς ζητήματα τα οποία οδηγούν σε σημαντική καθυστέρηση της επανένταξής του [όπως π.χ. η ανάγκη σύνταξης έκθεσης τεκμηρίωσης παροχής Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), η οποία ανατέθηκε από το Δήμο μας και έχει υποβληθεί ήδη 4 φορές στην ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ!]».
Επιπλέον, υποστήριζε, πως «ξαφνικά προέκυψε και θέμα αναμονής λήψης από την ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ της έκθεσης των 2 Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σχετικά με το έργο, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιθεώρηση τον Μάιο του 2017 και έως σήμερα (9 μήνες μετά!), δεν έχουν εκδώσει το πόρισμά τους! Μάλιστα, όχι μόνο συμβαίνει αυτό, αλλά και για κάποιο λόγο, αποφασίστηκε πριν από ένα μήνα η αντικατάσταση του ενός εκ των 2 Επιθεωρητών, γεγονός που οδηγεί στην ακόμα μεγαλύτερη χρονική καθυστέρηση 
σύνταξης και αποστολής του αναμενόμενου πορίσματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται».
Παράλληλα, ο κ. Μπαμπούνης ανέφερε, πως “τα απορρίμματα «πνίγουν» πλέον το νησί μας και ο προσωρινός χώρος εναπόθεσης και προσωρινής ταφής απορριμμάτων, που βρίσκεται πλέον πλησίον και εντός του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, τείνει να κορεστεί. Είναι δε βέβαιο, ότι μετά την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την αντίστοιχη αύξηση των απορριμμάτων, η κατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο θα γίνει ανεξέλεγκτη», ενώ ενημερώνει, πως «εξαιτίας της μη αποκατάστασης του ΧΑΔΑ έχουμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου και κινδυνεύουμε με σημαντικά πρόστιμα αλλά και προσωπικούς καταλογισμούς, χωρίς να έχουμε ουδεμία ευθύνη γι’ αυτό».
Τέλος ο κ. Μπαμπούνης τονίζει, πως «επειδή έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια και το έργο, το οποίο είχε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης κατασκευής 3 χρόνια, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί» και «επειδή για όλα τα παραπάνω είσαστε πλήρεις γνώστες (σας έχουμε ενημερώσει αντίστοιχα με σχετικά έγγραφά μας), παρακαλούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να προχωρήσετε άμεσα στην ολοκλήρωση της κατασκευής του τόσο σημαντικού έργου για το νησί μας, το συντομότερο δυνατόν. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου δεν μπορεί επ’ ουδενί να είναι πέραν του τρέχοντος έτους, για τους λόγους που προαναφέραμε. Παράλληλα, οι κύριες εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις αρχές του καλοκαιριού, για να μην δημιουργηθεί σοβαρότατο ζήτημα με την προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων».
Συμφωνία απόψεων από τις εμπλεκόμενες πλευρές
Σε απάντησή της, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., πρότεινε την απόσυρση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου, ενημερώνοντας το Δήμο Σίφνου, για την πορεία που μπορεί να ακολουθήσει, προκειμένου το έργο να προχωρήσει.
Όπως σημειώνεται στη γραπτή απάντηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν «το σχετικό έγγραφο του Δήμου Σίφνου, που αποτυπώνει συνοπτικά την καθυστέρηση της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τους προβληματισμούς του Δημάρχου σχετικά με την συνέχεια και ολοκλήρωση του έργου», όπως και «την από 09-01-2018 (ΜΤ 1/2018, Αρ. Πρωτ. ΕΟΑΕ 52043/10-1-18) Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου, λόγω μη ένταξης του έργου στο ΕΠ του ΥΜ-ΕΠΠΕΡΑΑ καισυνακόλουθα της υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία έγινε αποδεκτή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΕΟΑΕ 52327/16-1-2018)- υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ. 62, παρ. 5 του Ν. 3669/08», αποφαίνεται, πως «ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, μετά την παρέλευση τριμήνου από την επίδοση της ως άνω ειδικής δήλωσης, και με στόχο την γρήγορη ολοκλήρωση του έργου, προτείνουμε να αποσυρθεί η αίτηση χρηματοδότησης που βρίσκεται υπό αξιολόγηση στις υπηρεσίες του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το έργο να συνεχιστεί με χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους μέσω της ήδη ισχύουσας ΣΑΕΠ 067/2. Σχετικά με την σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης να σας ενημερώνουμε ότι η ΕΟΑΕ εντός των επόμενων ημερών θα στείλει τα απαραίτητα έγγραφα για έγκρισή της στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη σας για την συνέχιση της χρηματοδότησης του έργου μέσω της ΣΑΕΠ 067/2».
Ταυτόχρονα, τη σύμφωναη γνώμη της έδωσε, για τη λύση που προτάθηκε και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Ν.Αι., με σχετική επιστολή της προς το Δήμο, όπου γνωστοποιούνταν, ότι «η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση να αποσυρθεί η αίτηση χρηματοδότησης για ένταξη του έργου στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, αφού άλλωστε έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της ΣΑΕΠ 067/2, όπου είναι εγγεγραμμένο».
Κατόπιν των παραπάνω, ομόφωνα τα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, αποφάσισαν την απόσυρση της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ