ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ              

Ταχ. Διεύθυνση: 840 03 Σίφνος                                  
Πληροφ: Κωνσταντίνος Σούλης                                
Τηλέφωνο:2284360328                                            
Φαξ: 2284033030                                                      
E-mail:council-president@sifnos.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου  (αρ. πρωτ. 404/8.2.2018)  

Σας προσκαλώ σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου οικ. έτους 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυριανός Γεώργιος)

2.Άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών της εργασίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Ποδενές Νίκος)

3.Σχετικά με την καθυστέρηση θεώρησης της μελέτης «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ» – Λήψη απόφασης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

4.Κάλυψη εξόδων για τη μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΣΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ              

Ταχ. Διεύθυνση: 840 03 Σίφνος                                  
Πληροφ: Κωνσταντίνος Σούλης                                
Τηλέφωνο: 2284360328                                            
Φαξ: 2284033030                                                      
E-mail:council-president@sifnos.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου  (αρ. πρωτ. 427/12.2.2018)  

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Κώστας Κορωναίος», την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σίφνου για το οικ. έτος 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Μπαμπούνης)

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σίφνου για το οικ. έτος 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Μπαμπούνης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ