ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ

Breaking

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 


ΘΕΜΑ: Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων του οικισμού της Χερρονήσου στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων στο έργο: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018), παρατάθηκε για πέντε (5) μήνες.

Συνεπώς, οι μόνιμοι κάτοικοι της Χερρονήσου, μπορούν να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο ΚΕΠ του Δήμου Σίφνου, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΠ Δήμου Σίφνου, Αρτεμώνας, 84003 Σίφνος, στο fax 2284031306 ή στο e-mail d.sifnou-1@kep.gov.gr), μέχρι και 19-08-2019.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου