ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ

Breaking

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                          

Ταχ. Διεύθυνση: 840 03 Σίφνος                                    
Πληροφ..: Κωνσταντίνος Σούλης                                  
Τηλέφωνο: 2284360328                                                
Φαξ: 2284033030                                                            
E-mail: council-president@sifnos.gr


ΘΕΜΑ: Η με αρ. πρωτ. 4038/8.10.2018 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (16η Συνεδρίαση, τακτική) - Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018,
ώρα 19:00

Σας προσκαλώ σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση του έργου που πρόκειται να υλοποιήσει η ΣΕΣ για την κατασκευή υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου μέσω εκμετάλλευσης των Α.Π.Ε. - Έγκριση εγγραφής του Δήμου Σίφνου ως μέλους της Ενεργειακής Κοινότητας Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
2.Λήψη απόφασης για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2018, μετά την υπ’ αρ. 51/2018 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)
3.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. οικονομικού έτους 2018, για τη δημιουργία αναρριχητικών διαδρομών στη Σίφνο, μετά την υπ’ αρ. 14/17-9-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. κ. Νικόλαος Διαρεμές)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου