ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΟ 1ο ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ

Breaking

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΟ 1ο ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ

Mευα την Ανδρο, την Τήνο,και την Μύκονο που σήμερα δεν λειτουργούν τα σχολεία τους σειρά είχε η Σύρος. Κλειστά αύριο 1ο και 3ο Γυμνάσιο 


Με απόφαση του Δημάρχου Σύρου - Ερμούπολης, Γιώργου Μαραγκού αναστέλλεται η λειτουργία του 1ου και του 3ου Γυμνασίου, αύριο Πέμπτη, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.Α “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ' (“Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού”).
3. Το με αριθμ. πρωτ. Δήμου 20114/26-09-2018, έγγραφο της Διεύθυνσης του 1ου και 3ου Γυμνασίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή λειτουργίας του 1ου και 3ου Γυμνασίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου