ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ

Breaking

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ                          

Ταχ. Διεύθυνση: 840 03 Σίφνος                                    
Πληροφ.: Κωνσταντίνος Σούλης                                  
Τηλέφωνο: 2284360328                                                
Φαξ: 2284033030                                                            
E-mail: council-president@sifnos.gr


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (13η Συνεδρίαση, τακτική) Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, ώρα 20:00 {αρ. πρωτ. 3292/9.8.2018}

Σας προσκαλώ σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού  του ενταγμένου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020 έργου: “Ανάπλαση Πλατειών Καμαρών και Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παράλιου δρόμου στον οικισμό Καμάρες Δήμου Σίφνου” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)
2.Εξέταση δυνατότητας παροχής βοήθειας σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους, σύμφωνα με την εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
3.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
4.Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές Δήμων, κατόπιν του από 26.7.2018 σχετικού εγγράφου της Κ.Ε.Δ.Ε.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης)  
5.Συμμετοχή του Δήμου: α) στη συναυλία με τη Φωτεινή Δάρρα που διοργανώνει στη Σίφνο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, β) στο 12ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας “Νικόλαος Τσελεμεντές”, γ) σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιρινού προγράμματος, με την κάλυψη της δαπάνης για  ηχοφωτιστικές ανάγκες (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
6.Εξέταση αίτησης κ. Παναγιώτη Αρβανιτάκη για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις Καμάρες, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησής του με τη επωνυμία “CAMARON” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)
7.Αίτηση του κ. Συμεών Ατσόνιου σχετικά με παροχή γραμμής internet στη βόρεια πλευρά της Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 3/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)  
8.Σχετικά με την αίτηση του κ. Νίκου Καρύδη για αποκατάσταση ρέματος και επισκευή του μονοπατιού από την περιοχή “Χώνη” ως την περιοχή “Σελάδι”, ύστερα από την υπ’ αρ. 4/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)  
9.Σχετικά με την αίτηση του κ. Ιωάννη Λεμπέση για επισκευή ξερολιθιάς στην περιοχή “Ξέβρης”, ύστερα από την υπ’ αρ. 6/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)  
10.Σχετικά με την αίτηση του κ. Bjorn Ricketts για παραχώρηση χώρου στο κτήριο Δραγάτση στον Αρτεμώνα για προβολή κινηματογραφικών ταινιών, ύστερα από την υπ’ αρ. 7/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)  
11.Σχετικά με την αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Μινέττα για κύρωση τμήματος δικτύου κοινόχρηστων χώρων του Δ.Δ. Αρτεμώνα, ύστερα από την υπ’ αρ. 8/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)
12.Λήψη απόφασης για κατασκευή ράμπας για ΑμεΑ στο κτήριο του 2/θ Νηπιαγωγείου Αρτεμώνα, ύστερα από την αίτηση της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου και κατόπιν της υπ’ αρ. 9/2018 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννης Αντάρτης)  
13. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και καταβολή οδοιπορικών και δαπανών μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου