ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΟΣ

Breaking

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσληψη 20 ατόμων για 8 μηνες στο Δημο Σιφνου , μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασιας του ΟΑΕΔ.
​Σε συμφωνία με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Πρόκειται για θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών.
Για το Δήμο Σίφνου έχουν εγκριθεί συνολικά 20 θέσεις και συγκεκριμένα:
- 4 θέσεις ΥΕ​ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
- 2 θέσεις ΥΕ​ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- 2 θέσεις ΔΕ ​ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- 6 θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ​
- 1 θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
- 1 θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ​
- 1 θέση ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ​
- 1 θέση ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ​
- 1 θέση ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ​
- 1 θέση ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
​Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 20-08-2018 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου ο ενδιαφερόμενος, αφού πιστοποιηθεί και λάβει κωδικούς πρόσβασης, συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μόνο μία (1) ειδικότητα.
​Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους.
5. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆
6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.
7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).​
​Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες περιέχονται στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ, η οποία είναι διαθέσιμη ή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) με ΑΔΑ: ΩΖΕΒ4691Ω2-ΝΛ4.
#Sifnos #sifnosisland #island #Cyclades #Greece
Σίφνος, 02-08-2018
Ο Δημαρχος
Ανδρεας Ν. Μπαμπουνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου